0

Despre deontelogi, cu obiectivitate …

Share ITShare on Facebook
Facebook
Adrian Bidilici

Adrian Bidilici

Nr. unic (nr. format vechi) : 7113/225/2015
Data inregistrarii 24.07.2015
Data ultimei modificari: 12.10.2015
Sectie: ..
Materie: Penal
Obiect: conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP)
Stadiu procesual: Fond

Solutia pe scurt: În baza art. 336 alin. 1 C. pen. cu aplicarea art. 5 C. pen. şi art. 396 alin. 10 C. proc. pen., condamnă pe inculpatul BIDILICI ADRIAN, la pedeapsa de 1 (un) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. În baza art. 91 alin. 1 şi art. 92 alin. 1 C. pen., dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 (doi) ani pentru inculpat. În baza art. 93 alin. 1 C. pen., pe durata termenului de supraveghere obligă inculpatul să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la serviciul de probaţiune Mehedinţi, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. b C. pen. impune condamnatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Drobeta-Turnu Severin sau Inspectoratului Şcolar Judeţean Mehedinţi pe o perioadă de 60 (şaizeci) de zile lucrătoare. În baza art. 91 alin. 4 C. pen., atrage atenţia inculpatului asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care se expune dacă va mai comite infracţiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligaţiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere. În baza art. 67 alin. 1 C. pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. a), b), d), h) şi i) C. pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, a dreptului de a alege, a dreptului de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme şi a dreptului de a conduce autovehiculele prevăzute de art. 6 pct. 6 din OUG nr. 195/2002 pe o perioadă de 2 (doi) ani, pedeapsă ce se va executa potrivit art. 68 alin. 1 lit. b) C. pen. În baza art. 274 alin. 1 C. proc. pen., obligă inculpatul la plata sumei de 700 lei cu titlul de cheltuieli judiciare către stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 25.09.2015, la sediul instanţei.
Document: Hotarâre 1885/2015 25.09.2015

04.09.2015
Ora estimata: 08:30
Complet: C17 CPJ penal
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Constată legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, dispune începerea judecăţii şi fixează termen la completul C17 penal pentru data de 25.09.2015 pentru când se citează inculpatul. Suma de 130 lei reprezentând 50 % din onorariul pentru avocat Ciurea Nicoleta, apărător desemnat din oficiu potrivit delegaţiei nr. 2581 emisă de Baroul Mehedinţi la data de 29.07.2015 va fi avansată din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 04.09.2015, la sediul Judecătoriei Dr.Tr.Severin.
Document: Incheiere – camera preliminară 04.09.2015

stjust

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *