Analiza Planului de Reorganizare a Regiei Autonome pentru Activități Nucleare

_DSC9428 (Custom)

După numirea mea în funcția de administrator special al RAAN în data de 06.11.2015 am definit ca fiind prioritară ducerea la îndeplinire a Planului de Reorganizare aprobat de către Adunarea Creditorilor. Astfel, am analizat atât Planul de Reorganizare cât ți modalitatea de a-l duce la îndeplinire.
Am constatat că în acest Plan o sursă substanțială de venituri trebuie să fie asigurată de producerea și vânzarea de apă grea, ori, în condițiile actuale, producția de apă grea a fost oprită, iar instalațiile de la ROMAG PROD trecute în conservare. De aceea, consider că acest Plan de Reorganizare trebuie modificat ținând cont de situația actuală.
Astfel, în vederea recuperării creanțelor deținute de către creditorii RAAN, sunt posibile 2 căi de acțiune:
1. Intrarea în faliment a RAAN

2. Modificarea Planului de Reorganizare și aprobarea acestuia de către Adunarea Creditorilor

1. Intrarea în faliment a RAAN

În această variantă se va trece la lichidarea activelor RAAN.
Este foarte improbabilă valorificarea prin vânzare a întregului patrimoniu al RAAN și nici a unei părți semnificative din acesta.
Iar, pentru valorificarea ca deșeuri feroase și neferoase, trebuie demarat un proces de dezafectare/ demolare a echipamentelor, instalațiilor, construcțiilor, cu respectarea prevederilor legale de a reda terenul aferent acestora (situat în intravilanul și extravilanul comunelor Izvorul Bârzii și Malovăț) în circuit.
Din studiile anterioare efectuate pentru dezafectarea etapei a-II-a Romag Prod s-a ajuns la concluzia că aceste costuri de dezafectare și de redare în circuit a terenurilor sunt mult mai mari decât veniturile obținute din valorificare. Extrapolând aceste valori pentru toată platforma Romag Termo – Romag Prod, valorificarea în acest mod devine total ineficientî.

2.Modificarea Planului de Reorganizare și aprobarea acestuia de către Adunarea Creditorilor

Pentru generarea de venituri prin valorificarea elementelor de patrimoniu a RAAN vă propunem participarea RAAN cu platforma industrială Halânga (Romag Termo și parțial Romag Prod) ca fiind unul dintre Fondatorii care inițiază construirea unui Parc Industrial conform Legii 186/2013 și ca un acționar semnificativ în cadrul Administratorului Parcului. Acest Parc Industrial va funcționa în cadrul unei Asociații de Dezvoltare Intercomunitare, având ca membri fondatori Consiliul Județean Mehedinți, Consiliile Locale ale municipiului Drobeta Turnu Severin și ale comunelor Izvorul Bârzii, Malovăț, Breznița Ocol, Șimian.
Astfel, prin contractele de administrare și prestări de servicii conexe încheiate între Administratorul Parcului și Rezidenții Parcului Industrial se vor genera venituri.
Conform Legii nr. 186/2013,
Fondator – (Art.3., pct. 10 “autoritățile administrației publice locale, persoanele fizice sau juridice de drept privat, române ori străine, împreună sau separat, care inițiază construirea unui parc industrial, conform prezentei legi, și:
(i) constituie și înmatriculează o societate comercială – administratorul parcului – care solicită organului de specialitate al administrației publice centrale eliberarea titlului de parc industrial, după parcurgerea unei proceduri specifice;
(ii) câștigători ai procesului de privatizare și adjudecători ai acelor societăți comerciale cu capital de stat, care dețineau în proprietate, la momentul privatizării, platforme industriale existente, cu privire la care Guvernul a aprobat strategia de privatizare sub forma de parcuri industriale, iar, subsecvent încheierii contractului cu instituția publică implicată în procesul de privatizare, își exercită dreptul de opțiune pentru acordarea titlului de parc industrial în favoarea administratorului parcului, conform procedurii simplificate, prevăzute de prezenta lege)

Administrator Parc (Art 3., pct. 1 “persoana juridică de drept privat, română și/sau straină, înființată în condițiile legii de către fondatori cu scopul de a constitui un parc industrial, de a dobândi și deține titlul de parc industrial, eliberat potrivit prevederilor prezentei legi de organul de specialitate al administrației publice centrale sau prin hotărâre a Guvernului, în cazul vechilor platforme industriale privatizate conform unei hotărâri a Guvernului pe concept de parc industrial, respectiv de a gestiona și administra, în conformitate cu prezenta lege, parcul industrial”).

Rezidentul Parcului (Art3, pct. 21“orice operator economic, persoana juridică română și/sau străină, ONG-uri, instituții de cercetare și alte unități care nu au personalitate juridică, care funcționează conform legii și desfășoară activități economice, de cercetare științifică, de valorificare a cercetării științifice și/sau de dezvoltare tehnologică, agroindustriale, logistice și inovative, industriale etc., în cadrul parcului industrial”)

Elementele de patrimoniu pe care le propunem sunt, în principal următoarele:

A. Terenuri existente în patrimoniul R.A.A.N.-
platforma industrială HALÂNGA

Suprafața
totală: 347,9234 Ha.
Din care:
Suprafața ocupată cu clădiri: 8,0403 Ha.
Suprafața ocupată cu construcţii edilitare și industriale, construcții speciale (instalații, hale, canale, platforme, laboratoare, drumuri, căi ferate): 106,3451 Ha.
Suprafața liberă: 149,5449 Ha.
Cale ferată uzinală: 4,8884 Ha.

A.I. Terenuri existente în patrimoniul R.A.A.N. –
Sucursala ROMAG TERMO

Suprafața totală: 244,0435 Ha.
Din care:
Suprafața ocupată cu clădiri: 7,8395 Ha.
Suprafața ocupată cu construcţii edilitare și industriale, construcţii speciale (instalatii, hale, canale, platforme, laboratoare, drumuri, căi ferate) 82,1589 Ha.
Suprafața liberă: 149,5449 Ha,
din care teren ocupat de
depozitul de zgură și cenușă
(teren neproductiv):
131,3037 Ha.
Antestație CF Dudaș –incinta I și
II SRT 2,9501 Ha

A.II. Terenuri existente în patrimoniul R.A.A.N. –
Sucursala ROMAG PROD

Suprafața totală: 103,8799 Ha.
Din care:
Suprafața ocupată cu clădiri: 0,2008 Ha.
Suprafața ocupată cu construcţii edilitare și industriale, construcţii speciale (instalatii, hale, canale, platforme, laboratoare, drumuri):
24,1862 Ha.
Suprafața ocupată cu căi ferate:1,9383 Ha.
Suprafața liberă: 77,5546 Ha

B. Construcții speciale, infrastructura feroviară, etc.

– Cale ferată Șimian-SRT respectiv Șimian-SRP, 8 km
– Antestație CF Dudaș –Șimian, 19,4449 Ha
– Sursa de apă industrială brută și pretratată (captare din Dunăre)
– Statie de pretratare
– Stație de tratare a apei brute în vederea potabilizării prin ozonizare
– Rezervor apă potabilă, capacitate 170 mc
– Gospodărie de cărbune, capacitate 750.000 tone
– Gospodăria de combustibil lichid (păcură, motorină și ulei)
– Depozit de zgură și cenușă.
Avand în vedere cele mai sus menționate vă rugăm să vă exprimați punctul dumneavoastră de vedere pentru a decide cea mai bună soluție pentru:
-recuperarea creanțelor;
-revigorarea platformei industrial existente;
-atragerea investițiilor în zonă;
-realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare durabilă de interes local, județean, regional sau național;
-furnizarea în comun a unor servicii publice;
-protejarea eficientă a mediului;
-recunoașterea și admiterea nevoilor comunității.

26.11.2015
Ion Sarbulescu

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*