Etichetă: anunt

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

CONSILIUL JUDEŢEAN MEHEDINŢI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul proiectul Reabilitare/modernizare DJ 671E pe tronsonul DN 67A (Corcova) – Pârvuleşti, propus a fi amplasat în judeţul Mehedinţi, comuna Corcova. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Mehedinți, municipiul Drobeta Turnu Severin, […]

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

CONSILIUL JUDEŢEAN MEHEDINŢI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul proiectul Reabilitare/modernizare DJ 671E pe tronsonul DN 67 (Ciovârnăşani) – Int. DJ 671A (Şovarna), propus a fi amplasat în judeţul Mehedinţi, extravilanul şi intravilanul comunelor Şişeşti şi Ilovăţ. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției […]

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

COMUNA ȘIȘEȘTI anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,,Modernizarea sistemului de alimentare cu apă în comuna Șișești, județul Mehedinți” propus a fi amplasat în satul Ciovârnășani, comuna Șișești, județul Mehedinți. Proiectul deciziei de încadrare […]

A N U N Ț

GLAZER FRANCISC FERDINAND, localitatea Timişoara, strada Brânduşei, nr 14, bloc 24, scara B, etaj 5, apartament 24, judeţul Timiş, anunță elaborarea primei versiuni a planului amenajament silvic U.P. II Iloviţa, declanşarea etapei de încadrare pentru obţinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi, str Băile […]

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (22) şi alin. (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului și ale Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare şi cu Nora-Raport nr. 230771/08.09.2021; Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinṭi, cu […]

ANUNȚ

R.N.P. ROMSILVA –ADMINISTRAȚIA PARCULUI  NATURAL PORȚILE DE FIER R.A. , cu sediul la punctul de lucru din str.Centrul Civic  nr.2, loc.Orşova, jud.Mehedinţi, organizează în data de 24.05.2021 ora 10 :00, la sediul său, examen/concurs pentru ocuparea unui post vacant de ranger cu atribuții de turism pentru punctul de lucru PI Coronini, pentru o perioadă determinată.                                                                                                            […]