0

Praful de pe toba (II)

Share ITShare on Facebook
Facebook

Din tabelul creditorilor ALFA GROUND SOLUTIONS publicat de administratorul judiciar, constatăm că:
1. Ultimii patroni ai ALFA GROUND SOLUTIONS (Stan Mădălin Marian și Eremia Ana Maria) au înscris în tabelul creditorilor, de două ori aceeași sumă, 15,332,000.00 lei, care reprezintă valoarea împrumutului contractat de ALFA GROUND SOLUTIONS la Banca Transilvania. Dacă Banca Transilvania s-a înscris doar cu 9,619,292.95 lei, se naște întrebarea: unde sunt restul banilor?
2. Nettstrade JK Solutions, al carei administrator este tot Eremia Ana Maria s-a înscris în tabelul creditorilor cu 12,115,129.708 lei, din care 10.115.500 lei conform situații de lucrări, adică pentru aceasta sumă nu au fost emise facturi. Ne putem întreba ce lucrări, pentru că Nettstrade JK
Solutions nu este unul din subcontractorii declarați din contract, dar poate, o fi asigurat consultanță.
3. Soția lui Nelu Iordache, Cabinet Individual de Avocat Iordache Anca Raluca s-a înscris cu
375.000 lei, pentru asistență juridică. Cam puțin, la ce pretenții are Nelu Iordache, dar, având în vedere
că a cam pierdut procesele, nu credem că putea mai mult.
4. Sumele mici câștigate în instanță de Inspectoratul de Stat în Construcuții, CNCIR, CEZ,
arată că ALFA GROUND SOLUTIONS nu a avut bani nici măcar pentru plăți curente, iar modelul de afacerepe care l-au pomovat este unul care nu  prevedea și plata furnizorilor.
În aceste condiții, o posibilă tranzacție, prin care Primăria să preia obiectivele de pe șantier, în contul
creanței, este aproape imposibilă, iar speranța finalizării lucrărilor este tot mai îndepărtată.

 

Creanțe

Creanțe cu cauză de preferință – art. 159 alin. 1 pct. 3

Creanța

solicitată în LEI

Creanța solicitată

în  EURO

Creanța admisă în urma verificării în lei conform legii Creanța

admisă sub

condiție

Creanța

nescadentă

Creanța

respinsă LEI

Pondere

procent

categorie

Pondere

procent

total creanțe

Banca Transilvania SA 9,619,292.95 0 9,619,292.95 0 0 0 100.00% 20.80%
Creanța admisă, reprezentând credite restante, dobânzi restante, penalități și comisioane restante rezultate din: 1. Contractul de credit nr. 187/14.10.2016 și actele adiționale la acesta; 2. Contractulde credit nr. 188/14.10.2016.
Stan Mădălin Marian 15,332,000.00 0 0 15,332,000.00 0 0 0.00% 0.00%
Creanță rezultata din ontractele de fideiusiune nr. 188/FID/03/ 14.10.2016,  nr. 187/FID/03/14.10.2016, nr. 86/FID/03/14.10.2016
Sturzea (fostă Eremia) Ana Maria 15,332,000.00 0 0 15,332,000.00 0 0 0.00% 0.00%
Creanță rezultata din Contractele de fideiusiune nr. 188/FID/02/14.10.2016, nr.187/FID/02/14.10.2016, nr. 86/FID/02/14.10.2016
Rizea Răzvan 15,332,000.00 0 0 15,332,000.00 0 0 0.00% 0.00%
Creanță rezultata din Contractele de fidejusiune nr. 187/FID/01/14.10.2016, nr.186/FID/01/14.10.2016, nr.188/FID/01/14.10.2016
Total creante

garantate

55,615,292.95 0 9,619,292.95 45,996,000.00 0 0 100.00% 20.80%
 

Creanțe izvorâte

din raportul de

muncă – art. 161

pct. 3

Creanță

înregistrată

conform

evidențelor

contabile

Creanța

solicitată

în EURO

 

Creanța

admisă în urma verificării în lei conform legii

Creanța

admisă sub

condiție

Creanța

nescadentă

Creanța

respinsă LEI

Pondere

procent

categorie

Pondere

procent

total

creanțe

Salariați conform anexa 1 59,127.00 0 59,127.00 0 0 0 73.14% 0.13%
Creante salariale restante perioada noiembrie 2016 –iulie 2018 rezultate din evidentele debitoarei
Stan Daniel 9,746.00 0 9,746.00 0 0 0 12.06% 0.02%
Creanța de 9,746.00 lei este compusă din: suma de 9,389,00 lei, reprezentând drepturi salariale și indemnizație de concediu medical cuvenite pentru perioada 01.12.2016 – 10.03.2017, conform Hot. nr. 5324/2017 în dosarul nr. 13680/3/2017, și suma de 357 lei, reprezentând onorariu și cheltuieli executare silită dosar nr. 1021/2017, conform fact. PNI 168116/09.10.2017 si rezulta si din evidentele  debitoarei.
Georgescu Mădălina Orania 11,962.73 0 11,962.73 0 0 0 14.80% 0.03%
Creanța de 11,962.73 lei este compusă din: suma de 10.772,73 lei, reprezentând drepturi salariale aferente perioadei 15.01.2017 – 08.05.2017, datorate în baza CIM 39/31.08.2016, sume actualizate cu indicele de inflație la data plății efective și la care se adaugă dobânda legală calculată de la data scadenței fiecărui drept salarial până la data plății efective, și din suma de 1,190.00 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, conform Sentinței civile nr. 2995/05.04.2018, pronunțată în dosarul nr. 29715/3/2017, rezultata si din evidentele debitoare
Total creanțesalariale 80,835.73 0 80,835.73 0 0 0 100.00% 0.17%
Creante bugetare – art. 161 pct. 5

 

Creanța solicitată în LEI Creanta solicitata

în EURO

Creanta admisa în urma verificarii în lei conform

legii

Creanta admisa sub conditie Creanta nescadenta

 

Creanta respinsa LEI Pondere procent

categorie

Pondere procent Total creante
Serviciul Public de Alimentare cu  Energie Termică 20,591,103.90 0 20,516,248.90 0 0 74,855.00 98.64% 44.37%
Din creanta de 20,591,103.96 lei solicitată de SPAET Drobeta Turnu Severin: suma de 20.516.248,96 lei a fost admisa în tabelul preliminar compusa din suma de 19.964.781,20 lei în baza Sentinței civile nr. 3082/2017, pronunțată în dosarul nr. 2349/101/2017 și suma de 551.467,76 lei dobanda legala calculata de la 15.04.2017 pana la data deschiderii procedurii. Suma de 64,855.00 lei, reprezentând onorariu avocat dosar nr. 2349/101/2017 si suma de 10.000 lei, reprezentând onorariu expert dosar nr. 2349/101/2017, fiind respinse. Creditorul va fi notificat în temeiul art.110 alin 4 din legea 85/2014
Directia de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 32,740.90 0 32,740.90 0 0 0 0.16% 0.07%
Creanta în suma de 32.740 lei reprezintă debit taxa judiciară de timbru
Direcția Generală Finanțelor Publice București 36,220.00 0 36,220.00 0 0 0 0.17% 0.08%
Directia de Impozite si taxe Locale

Drobeta Turnu

7,150.88 0 7,150.88 0 0 0 0.03% 0.02%
Creantă reprezentănd obligații restante (debit, majorare, penalități) la bugetul general consolidat al statului calculate pînă la data de 23.08.2018 creanta în suma totala de 7150,88 lei reprezinta impozite si taxe locale si majorari calculate pana la data Severin intrarii în insolventa
Inspectoratul de Stat în Constructii 75,256.48 0 75,256.48 0 0 0 0.36% 0.16%
Creanta este compusa din 18820 lei reprezentand cota de 0,1% din lucrari autorizate, 2681,85 lei penalitati aferente

pentru perioada 28.07.2016 -31.10.2016, 47050 lei reprezentand 50% din cota d e 0,5% din valoarea lucrarilor autorizate si 6704,63 lei penalitati aferente 28.07.2016 – 31.10.2016, conform Sentintei civile 10752/2017 pronuntata în dosar 33360/301/2016

UAT – Municipiul Drobeta Turnu Severin 130,898.00 0 130,898.00 0 0 0 0.63% 0.28%
Creanța în sumă de 130,898.00.00 lei este compusă din: suma de 112,907.00 lei reprezentând debit restant 2015-2017 în baza contractului de concesiune 997/15.12.2018 și suma de 17.991 lei, reprezentând penalități calculate conform contract pana la data de 04.09.2018,
Total creante bugetare 20,873,370.202 0 20,798,515.202 0 0 74,855.00 100.00% 44.98%
Creanțe din credite bancare, livrări de produse, prestări servicii, obligațiuni, chirii, sau alte lucrări, coresp. art. 123 alin. 11 lit. b), respectiv art.161 pct. 8 Creanța solicitată în LEI Creanța

solicitată

în EURO

Creanța admisă în urma verificării în lei conform

Legii

Creanța admisă sub condiție Creanța

nescadentă

Creanța

respinsă LEI

Pondere

procent

categorie

Pondere

procent

total

creanțe

Nettstrade JK Solutions SRL 12,115,129.708 0 12,115,129.708 77.48% 26.20%
Din creantă admisă în cuantum de 12.115.129,78 lei, suma compusa din 1.110.872,23 lei rezultată din facturi neachitate, 10.115.500 lei conform situatii de lucrari si 888.757,78 lei rezultata din contracte de împrumut, confirmate la data de 13.08.2018.
A&A Anila Security SRL 73,013.40 0 73,013.40 0 0 0 0.47% 0.16%
Creanta reprezentând contravaloare facturi emise pentru prestări servicii de pază conf.

Contract nr. 25/22.12.2017 și a Actului adit.nr. 1 al acestui contract

TPC Spike Security SRL 104,516.24 0 104,516.24 0 0 0 0.67% 0.23%
Creanță rezultata din facturi de prestare servicii de pază și protecție conform Ccntract nr.81/10.02.2017
CEZ Vânzare SA 4,639.10 0 4,439.10 0 0 200 0.03% 0.01%
Creanta în suma de 4,439.10 reprezentând contravaloare facturi neachitate energie electrică și penalități a fost admisă. Suma de 200 lei reprezentând taxă judiciară de timbru achitata pentru declarația de creanță a fost respinsă fiind efectuata dupa data deschiderii procedurii. Creditorul va fi norificat în temeiul art.110 alin 4 din Legea 85/2014.
Vigilent Security SRL 49,613.23 0 49,613.23 0 0 0 0.32% 0.11%
Creanța admisă în suma de 49.613,23 lei conform Sentinței civile nr. 1216/21.02.2018, pronunțată în dosarul nr. 9757/225/2017
IMSATIE Drobeta SRL 129,581.57 0 129,581.57 0 0 0 0.83% 0.28%
Creanța reprezintă contravaloare facturi neachitate emise pentru executie lucrari conform Contract cadru de execuție lucrări nr. 372/28.10.2016
Energy Proserv Instal SRL 38,528.77 0 38,528.77 0 0 0 0.25% 0.08%
Creanța reprezinta rest de achitat la factura fiscală nr. 276/27.02.2017, conform fisa cont
Liati Construct Impex SRL 170,587.47 0 170,514.48 0 0 72.99 1.09% 0.37%
Creanța admisă în suma de 170514,48 lei este compusa din suma de 144.568,50 lei reprezentand c/v facturi neachitate si suma de 25.945,98 lei reprezentand dobanda legala penalizatoare pana la data de 04.09.2018. Suma de 72,99 lei a fost respinsa fiind penalitati calculate aferente perioadei de insolventa. Creditorul va fi notificat conform art.110 alin 4 din legea 85/2014
Romindistrial Com SRL 1,156,824.54 0 1,156,824.54 0 0 0 7.40% 2.50%
Creanta izvorata din contractul de executie lucrari energetice nr 171/16.06.2016 cu aditionale
CNCIR 5,638.23 0 5,438.23 0 0 200 0.03% 0.01%
Creanta adminsa în suma de 5438,23 lei compusa din suma de 4680 lei facturi fiscale, conform Sentintei civile 2721/2018 în dosar 34617/299/2017 si 758,23 lei dobanda legala penalizatoare aferente debitului de 4680 lei. Suma de 200 lei a fost respinsa fiind aferenta perioadei de insolventa.Creditorul va fi notificat conform art.110 alin 4 din Legea 85/2014.
BDU Maxi Construct SRL(fosta Bursa de Utilaje SRL) 1,298,860.39 0 1,298,860.39 0 0 0 8.31% 2.81%
Creanta de 1298860,39 lei este compusa din 10934,35 lei reprezentand rest contract imprumut din data de 06.03.2017 iar suma de 1287926,04 lei rezultata din contractul de cesiune nr 50/05.07.2017.
Cabinet Individual de Avocat Iordache Anca Raluca 357,000.00 0 357,000.00 0 0 0 2.28% 0.77%
Creanță conform factura nr. IAR-0516/01.09.2018 servicii juridice
ECO Avangard SRL 20,066.58 0 20,066.58 0 0 0 0.13% 0.04%
Creanta admisa în suma de 20.066,58 lei reprezinta c/v factura furnizare echipament
Hydro-X SRL 112,353.85 0 112,353.85 0 0 0 0.72% 0.24%
Creanța reprezintă diferențe facturi de încasat conform Contract de Vanzare Cumparare C029/ALFA GROUNS SOLUTIONS/2016
Total creante art.

161 pct 8

15,636,353.105 0 15,635,879.707 0 0 472.99 100% 33.81%
Creante Din credite acordate debitoarei de catre actionari conform art.161 pct. 10 lit.a) Creanta

solicitata în

LEI

Creanta

solicitata

în EURO

Creanta admisa în urma verificarii în lei conform legii Creanta

admisa sub

conditie

Creanta

nescadenta

 

Creanta

respinsa LEI

Pondere

procent

categorie

Pondere Procent total creante
Sima Maria 108,580.00 0 108,580.00 0 0 0 100.00% 0.23%
Creanță conform Contract de împrumut din data de 06.10.2014
Total creante art. 161 pct 10 lit. a) 108,580.00 0 108,580.00 0 0 0 100% 0.23%
TOTAL GENERAL 92,314,432.007 0 46,243,103.607 45,996,000.00 0 75,327.99 100.00% 100.00%

 

stjust

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *