0

Ce se mai aude de KASDUM ? (II)

Share ITShare on Facebook
Facebook

Pe 22 noiembrie 2018, va avea loc adunarea creditorilor KASDUM GF, pentru schimbarea administratorului judiciar – DOMIDE NICOLETA,  ceea ce ar echivala  cu pierderea controlului exercitat de Lucian Caraiman asupra acestei firme.

 

Tribunalul Timiş Secţia a II-a Civilă
Mun. Timişoara, Str. P-ţa Ţepeş Vodă, nr. 2A, jud. Timiş
Dosar nr. 6802/30/2017
Termen: 22.11.2018

Citaţie Emisă la 07.11.2018
Către,
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş

Sediul: mun. Timişoara, str. Paris, nr. 2A, jud. Timiş, Cod de identificare fiscală: 14942091
D.G.R.F.P. – ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ, cu sediul în Timişoara, str.
Gheorghe Lazăr nr. 9B, judeţul Timiş;
Debitoare:
S.C. KASDUM – GF S.R.L., cu sediul în Timişoara, str. Pomiculturii nr. 48, judeţul Timiş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Timiş sub nr. J35/2124/2015, având CUI RO 30953262;
Administrator judiciar:
CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ DOMIDE NICOLETA, cu sediul în Timişoara, str. Perlei nr. 15, bl. 103, et. 1, ap. 6, judeţul Timiş, înregistrată la UNPIR sub RFO I – 4229, CIF 34018894;
Comitetul creditorilor:
1. D.G.R.F.P. Timişoara – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiș, cu sediul în Timişoara, Str. Gheorghe Lazăr nr. 9B, Jud. Timiș – membru;
2. S.C. V&G HERNEACOVA S.R.L., cu sediul în Herneacova, Oraș Recaș, nr. 323, Clădire Punct de Informare, Camera 2, Jud. Timiș – membru.

Creditori:

[ lista creditorilor in fişierul ataşat].

Toţi creditorii S.C. KASDUM – GF S.R.L. sunt citaţi, pentru termenul din 22.11.2018, la sediul Tribunalului Timiş, cu sediul în Piaţa Ţepeş Vodă, nr. 2a, sala 174, ora 9, în dosarul nr. 6802/30/2017 al Tribunalului Timiş, Secţia a II-a Civilă, privind pe debitoarea S.C. KASDUM – GF S.R.L., cu sediul în Timişoara, str. Pomiculturii nr. 48, judeţul Timiş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Timiş sub nr. J35/2124/2015, având CUI RO 30953262, având ca obiect Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă – la termenul acordat se va pune în discuţie cererea formulată de creditoarea S.C. ELSACO ELECTRONIC S.R.L. prin care se solicită înlocuirea administartorului judiciar CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ DOMIDE NICOLETA.
În caz de neprezentare a părţilor, se va putea trimite un înscris, judecata urmând a se face în lipsă.


Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
Carmen Teodora Păunescu

stjust

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *