0

„SCHELETELE” din dulapul Primăriei și „greaua moștenire”…

Share ITShare on Facebook
Facebook

Se pare că vom scăpa de scheletul metalic care se ascunde, de circa 10 ani în spatele Colegiului Național TRAIAN, schelet care trebuia să găzduiască un Centru Cultural Multimedia, și asta pentru că în ședința Consiliului local pe luna februarie a acestui an, 2021, a fost aprobată hotărârea prin care se solicită rezilierea Contractului de asociere în participațiune nr. 12/02.02.2010 pe cale judecătorească, contract încheiat între Consiliul local și SC TERRA SAT SEVERIN SRL, având drept obiect construirea unui Centru Cultural Multimedia de către SC TERRA SAT SEVERIN SRL pe terenul în suprafață de 2178 mp situat în zona Colegului Național Traian, pus la dispoziție de autoritatea locală.
Direcția Patrimoniu a Primăriei Drobeta Turnu Severin merge pe teren la data de 17.02.20121 și constată existența unei structuri metalice pe amplasamentul propus, dar construcția nu a fost finalizată, cerință prevăzută în Contractul de asociere în participațiune.
Ca să nu UITE Direcția Patrimoniu a Primăriei municipiului, reamintim, din același Contract de asociere în participațiune, că:
„Pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin Contract partea în culpă datorează celeilalte părți penalități precum și daune, pentru fiecare zi de întârziere”.
Și așteptăm să calculeze cam despre ce sumă este vorba, având în vedere că cele 60 de luni prevăzute ca termen de finalizare a construcției s-au dus de mult, de prin anul 2015. Ori noi suntem în anul 2021, deci așteptăm să vedem ce sume a încasat Primăria de atunci și până acum, penalități și daune pentru fiecare zi de întârziere.
De asemenea, în raportul de specialitate întocmit se arată:
„Pornind de premisa că acțiunile propuse privind rezilierea Contractului de asociere au drept scop și eliberarea terenului (…) se creează condițiile necesare realizării unor proiecte de investiții care vor conduce la dezvoltarea economică și arhitectonică a municipiului”.
Printre altele, în Contractul de asociere în participațiune nr. 12/02.02.2010 se arată că Consiliul local va despăgubi SC TERRA SAT SEVERIN SRL pentru toate investițiile efectuate dacă contractul încetează înainte de termen din motive neimputabile societății de mai sus.
Ori, aici nu mai este nevoie să plătească Primăria, că scheletul metalic a fost vândut pentru suma de 185.040 euro de către lichidatorul judiciar ROVIGO SPRL
SC TERRA SAT SEVERIN SRL se obliga, la cererea Consiliului local ca edificarea construcției să se facă în termen de maxim 60 de luni de la data obținerii autorizației de construcție (care a fost obținută, de altfel, în luna octombrie a anului 2010), (…) și să vireze, începând cu anul dării în folosință a construcției edificate, suma de 6825 euro/an, sumă stabilită de comisia de negociere numită prin Dispoziția Primarului. Primar atunci era Constantin Gherghe.
Durata Contractului de asociere în participațiune a fost stabilită pe o perioadă de 49 de ani, începând cu data semnării, 01.02.2010 până la data de 01.02.2059.
De altfel, se preciza că respectivul Contract se poate rezilia prin falimentul, dizolvarea, divizarea sau insolvabilitatea sau interdicția de mai funcționa, cu condiția notificării Primăriei, de către SC TERRA SAT SEVERIN SRL cu cel puțin 30 de zile înainte.
O altă prevedere a Contractului spune că, în condițiile în care Consiliul local decide vânzarea terenului cu care a intrat în asociere, SC TERRA SAT SEVERIN SRL va beneficia de dreptul de preemțiune la prețul stabilit în prezentul contract ca și valoare a terenului, respectiv 131.086 euro.
Centrul Cultural Multimedia avea prevăzut la PARTER spațiu expozițional, birou marketing, birou redacție, grupuri sanitare, hol, spațiu tehnic. La ETAJUL I spațiu birouri, grupuri sanitare, studio radio, redacție, spații magazie, hol. La ETAJUL II spații filmare, cameră tehnică, 3 camere, dressing, baie, grupuri sanitare, hol, iar la ETAJUL III sală conferință, spații montaj, spații emisie TV-IT, grupuri sanitare și hol.

stjust

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *