Cine face ordine la EUDIS?

EUDIS Mehedinţi este declarată falimentară în Monitorul Oficial, din ce ştim noi. Şi ce mai ştim noi, din surse sigure, este că actualul administrator, LIVIU CORNEL GIURGEA, s-a cam „dat în stambă“ ultima dată la Rânca, când a fost implicat într-un scandal cu unii primari din judeţ, pe motiv de comentarii neaoşe şi… invidii feminine. „Ameţit“ de aburii alcoolului, administratorul EUDIS a început să jignească o anumită persoană de sex feminin, moment în care unii primari i-au cerut lămuriri. Şi le-au primit: unul un cot, altul a dat un pumn, că, deh, se aprinde repede şeful EUDIS, dar ce mai contează? A doua seară au „pupat toţi piaţa Independenţii“ şi au trecut la lucruri mult mai serioase. O să revenim, cât mai curând, cu amănunte despre ceea ce mai înseamnă EUDIS în Mehedinţi.
St. JUST

6 comentarii

 1. Înregistrarea nr. 10/2.032.940 din Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 1447 / 27.4.2011

  Societatea Comercială CG & GC INTELLIGENT TECHNOLOGY – S.A. București
  HOTĂRÂRE
  din data de 22.03.2011
  a adunării generale extraordinare a acționarilor S.C. CG & GC INTELLIGENT TECHNOLOGY –
  S.A., cu sediul în București, Șos. Olteniței nr. 105A, sector 4, J 40/8008/2000, CUI RO 13318139
  Adunarea generală extraordinară a acționarilor S.C. CG & GC INTELLIGENT TECHNOLOGY – S.A. a avut loc
  astăzi, 22.03.2011, la sediul societății din București, Șos. Olteniței nr. 105A, sectorul 4, în temeiul articolului 121 din Legea nr. 31/1990, republicată, și a statutului societății,
  adunarea a fost prezidată de președintele consiliului de administrație, domnul Cornel Giurgea.
  La adunare au fost prezenți toți acționarii societății, respectiv:
  – Giurgea Cornel Liviu, prezent personal, deținătorul a 9.457.500 acțiuni, reprezentând 48,5 % din capitalul
  social;
  – Giurgea Tatiana Claudia, prezent personal, deținătoare a 10.042.500 acțiuni, reprezentând 51,5 % din capitalul social.
  Întrucât au fost prezenți acționarii reprezentând 100 % capitalul social, adunarea a fost statutar constituită, putând delibera valabil. Ordinea de zi a fost următoarea:
  Art. 1. Revocarea din funcția de administratori ai societății a domnilor Makai Florian și Giurgea Cornel
  Liviu, și renunțarea la consiliul de administrație. Astfel, societatea va fi administrată de administratorul unic, doamna Giurgea Tatiana Claudia.
  Art. 2. Prelungirea mandatului administratorului unic, doamna Giurgea Tatiana Claudia, pentru o perioadă de 4 (patru) ani, cu puteri depline.
  Acționarii au fost de acord cu ordinea de zi și au adoptat-o în unanimitate, aprobând prezenta hotărâre.
  Ordinea de zi fiind epuizată, ședința a fost declarată închisă.

 2. mai documentati-va CG & GC este in faliment de mult …

  Dosar nr. 33867/3/2010 HOT In temeiul art. 107 din legea 85/2006 privind procedura insolventei dispune inceperea procedurii falimentului debitoarei SC CG &GC INTELLIGENT TECHNOLOGY SRL. In temeiul art.107 alin.2 din lege desemneaza lichidator judiciar pe TĂNASĂ ŞI ASOCIAŢII SPRL cu o retributie de 2000, care va indeplini atributiile prevazute de art.25. In temeiul art.107 alin.2 din lege dispune dizolvarea societatii – debitoare si ridicarea dreptului de administrare al acesteia. Stabileste termen maxim de 10 zile de la data pronuntarii prezentei hotarari de predare a gestiunii averii de la debitor/administrator catre lichidator, impreuna cu lista actelor si operatiunilor efectuate dupa deschiderea procedurii, precum si a tabelului definitiv al creantelor si a listei cu numele si adresele creditorilor si cu toate creantele acestora la data intrarii in faliment, cu indicarea celor nascute dupa deschiderea procedurii. Dispune notificarea deschiderii procedurii de faliment debitorului , creditorilor si ORC -Bucuresti de pe langa Tribunalul Bucuresti pentru efectuarea mentiunii, precum si publicarea in buletinul procedurii insolventei , in sarcina lichidatorului judiciar. Fixeaza termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor nascute in cursul procedurii la 24.01.2012. Fixeaza termenul limita pentru verificarea creantelor nascute in cursul procedurii, intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al creantelor la 23.02.2012. Fixeaza termenul limita pentru depunerea contestatiilor la creantele nascute in timpul procedurii la 13.03.2012. Fixeaza termenul limita pentru intocmirea si afisarea tabelului definitiv consolidat la 23.03.2012. In temeiul art.113 din lege dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei si indeplinirea celorlalte obligatiuni de lichidare. Pune in vedere lichidatorului judiciar/ administratorului judiciar sa ia masuri de arhivare a documentelor contabile ale societatii debitoare, in conformitate cu dispozitiile lg.16/1996, respectiv gruparea pe unitati ahivistice, pastrare si inventariere pe durata procedurii reorganizarii si lichidarii judiciare iar ulterior de selectionare si intocmirea procesului verbal prevazut de art.11 din lege, predarea documentelor conform art.18 si 18 1, cu incunostintarea Directiilor Judetene ale Arhivelor Nationale asupra masurilor dispuse, conform art.34. Dispune plata catre administratorul judiciar TĂNASĂ ŞI ASOCIAŢII SPRL a sumei de 2000 lei cu titlu de onorariu, din fondul prev. de art.4 din lege. Acorda termen la 09.03.2012 cu citarea partilor care nu au termen in cunostinta Definitiva.Cu recurs in 7 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, azi, 09.12.2011. PRESEDINTE
  3.
  28 Octombrie 2011
  Amână cauza

  4.
  10 Iunie 2011
  Soluţionare
  Dosar nr. 33867/3/2010 HOT Respinge excepţia tardivităţii. Respinge contestaţia ca neîntemeiată. Admite cererea creditorului SC ASSECO SEE SRL. În temeiul art. 33 alin. 6 din Legea nr 85/2006 privind procedura insolvenţei deschide procedura generală împotriva debitorului SC CG & GC INTELLIGENT TECHNOLOGY SRL. În temeiul art. 47 din lege ridică debitorului dreptul de administrare – constând în dreptul de a-şi conduce activitatea, de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al judecătorului sindic sau al administratorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i administratorului judiciar. Fixează următoarele termene limită: b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului 20.07.2011 c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe 10.08.2011 d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor 25.08.2011 e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor 17.08.2011. Numeşte administrator judiciar provizoriu pe TĂNASĂ ŞI ASOCIAŢII SPRL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.20 din lege, cu o remuneraţie provizorie de 2000 lei din averea debitorului. Pune în vedere administratorului judiciar îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. În temeiul art.33 alin.7 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, dispune ca administratorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art.61 alin.3 din lege, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitorului şi ridicarea dreptului de administrare, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art.28 alin.1 lit c), debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului, şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art.36 din lege. Pune în vedere administratorului judiciar să convoace adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor sau membrilor persoane juridice pentru desemnarea administratorului special în termen de maxim 10 zile de la deschiderea procedurii, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 54 alin 1 şi 2 din lege şi, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 59 din lege. În temeiul art. 4 din Legea privind procedura de insolvenţă, dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Fixează termen pentru continuarea procedurii la 28.10.2011 C9, ora 09.00 Definitivă şi executorie. Cu recurs, în termen de 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 10.06.2011. Preşedinte,

 3. O firma falimentara !!! nu cred are in continuare contracte cu Consiliile locale din Mehedinti.Acest lucru inseamna ca ,Consiliu Judetean inchide ochii si il lasa pe dnl Giurgea sa inmulteasca averea sa , sa angajeze profesionisti in continuare (adica copii de primari,contabili si domnisoare care sunt mult mai adecvate pentru un club , nu pentru un job care solicita profesionalism si respect….cat despre experienta fiecaruia …e bine sa lasam lucrurile asa cum sunt.
  Asteptam alegerile , poate ca noul presedinte la Consiliu Judetean, va incheia acest parteneriat care in ultima vreme are doar faima de “club, daca nu …inseamna ca merita ….lozul e mare

 4. Surpize , surprize de Andreea Marin , Eu Dis este o firma in faliment ??? NUuuuuuuuu .Deci dnl presedinte al Consilului Judetean a semnat contract cu Eu Dis pentru inca un an de zile Sa traiasca , sa infloreasca si la anul …. !:)Felicitari !

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*