0

S.P.A.E.T., încă o gaură neagră a Severinului

Share ITShare on Facebook
Facebook

Serviciul public de alimentare cu energie termica, numit în continuare S.P.A.E.T., având forma juridică de serviciu public în subordinea Consiliului Local al Municipiului Drobeta-Turnu Severin, s-a înfiinţat prin H.C.L. 34/ 31.03.2015 şi are ca scop transportul,distribuţia şi furnizarea de energie termică în municipiul Drobeta-Turnu Severin. Prin H.C.L. 66/29.04.2015 s-a aprobat darea în administrare a serviciului de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice produsă centralizat către SPAET si a bunurilor aferente sistemului public de distribuţie a energiei termice.
Pentru producerea energiei termice în sezoanele reci 2016-2017, respectiv 2017-2018 s-a adoptat soluţia tehnică de utilizare a celor două cazane de abur industrial de 105 t/h care produc abur tehnologic cu o presiune de 17 kgf/cm2 si temperatură de 280o C, situate pe platforma Sucursalei Romag-Termo. Cazanele sunt cu circulaţie naturală, cu funcţionare pe păcură cu conţinut redus de sulf. Apa de alimentare a cazanelor este tratată în staţia de tratare chimică a apei existentă în Romag-Termo. Consumul specific de combustibil este 5.884 kg/h pentru sarcina cazanului de 83 t/h şi 4.438 kg/h pentru o sarcină de 63 t/h.
Transportul căldurii de la centrală în municipiu se face printr-o reţea de apă fierbinte (circuitul primar), de tip ramificat, reţea prin care se alimentează punctele termice ale oraşului, reţea ce a fost realizata în anul 1986, având în acest moment o vechime de 32 ani.
La reţeaua de transport erau racordate la 31.03.2018:
56 de puncte termice de transformare-distribuţie care alimentează cu energie termică (încălzire şi apă caldă de consum) un număr de 29.186 de apartamente, aproximativ 60.000 de locuitori reuniţi în 280 asociaţii de proprietari/locatari, la care se adaugă un număr de 600 case particulare şi 209 agenţi economici
577 substaţii termice de transformare proprii care deservesc 480 de abonaţi casnici şi 97 de agenti economici.
Numărul total de locuitori care beneficiază de serviciul de termoficare din mun. Dr.Tr. Severin este de cca 65.000 de locuitori.
Reţelele de distribuţie agent termic şi punctele termice au fost retehnologizate în totalitate şi, de asemenea, s-a realizat contorizarea la nivel de branşament a populaţiei prin derularea unor proiecte de modernizare, demarate încă din vara anului 2004 şi finalizate în perioada 2004-2008, când producătorul şi furnizorul de energie termică era RAAN-Sucursala ROMAG-TERMO.
În anul 2016 s-a demarat procesul de construire a unei noi centrale termice în cogenerare, la intrarea în Municipiul Drobeta-Turnu Severin. Din motive neimputabile UAT, construirea centralei a fost întreruptă, în momentul de faţă derulându-se procedura legală de delimitare a bunurilor apaţinând UAT.
Sursa: site S.P.A.E.T.

Reproducem, pentru cine vrea să facă o analiză, cum arată rapoartele de execuție bugetară pe ultimii 3 ani ai SPAET, cu precizarea că fondul de salarii a crescut considerabil în ultimii trei ani: 1.054.804,00 lei în 2016, 2.237.759,00 lei în 2017 și 3.779.352,00 în anul 2018. Doar salariile! Restul, urmează…

stjust

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *