0

Măsuri în domeniul sănătății

Share ITShare on Facebook
Facebook

Toate categoriile de persoanele fizice care, în prezent, sunt asigurate cu plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate din bugetul de stat și din alte surse bugetare, vor beneficia în continuare de calitatea de asigurat.
Prin urmare, noile prevederi armonizează Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu prevederile Codului Fiscal care vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2018 și stabilește modalitatea de finanțare a contribuțiilor de sănătate pentru persoanele fizice asigurate prin plata contribuțiilor de sănătate de către stat.
Amintim faptul că, potrivit prevederilor din Codul Fiscal, pentru categoriile de persoane asigurate fără plata contribuției de sănătate, a fost eliminată obligația plății contribuției de asigurări sociale de sănătate din
sarcina bugetului de stat, a angajatorului sau a fondului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale constituit în condiţiile legii, precum şi a bugetului asigurărilor pentru şomaj.
De asemenea, actul normativ are în vedere instituirea cadrului legal pentru a asigura sumele necesare Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS), în vederea furnizării serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare, ispozitivelor medicale şi altor servicii la care au dreptul asiguraţii.
Actul normativ cuprinde reglementări necesare pentru ca persoanele asigurate să poată să facă dovada calității de asigurat chiar și în situația în care nu au primit cardul național de sănătate sau nu se regăsesc în sistemul informatic unic integrat (SIUI). Astfel, în cazuri speciale, adeverința de asigurat este document justificativ.
Cardul de sănătate este un document personal, netransmisibil,
iar validarea cu cardul de sănătate a
serviciilor medicale reprezintă acordul
implicit al asiguraților pentru plata
acestor servicii din fondul de sănătate.
Pe de altă parte, utilizarea
fără drept a cardului de sănătate de
către furnizorii de servicii în scopul
raportării și validării unor servicii
(medicale/medicamente/dispozitive
medicale), constituie acum infracţiune
şi se pedepseşte conform legii
(art. 327 din Codul penal – falsul privind
identitatea).
Totodată, a fost reglementat
cadrul legal pentru stabilirea pachetului
de servicii medicale furnizate
de asigurarile voluntare de sănătate.
Sunt clarificate, astfel, situațiile în
care asigurătorii acordă servicii medicale
incluse în pachetul de bază care
se decontează din bugetul FNUASS.
* Începând cu anul 2018,
se vor adăuga persoanelor asigurate
fără plata contribuției – copiii până la
vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani
până la vârsta de 26 de ani elevi sau
studenţi, tinerii cu vârsta de până la
26 de ani care provin din sistemul de
protecție a copilului, persoanele coasigurate,
persoanele ale căror drepturi
sunt stabilite prin legi speciale, etc –
și următoarele categorii de persoane
pentru care plata contribuției se făcea
până acum din alte surse bugetare:
persoanele care se află în concediu
medical pentru incapacitate temporară
de muncă, acordat în urma unui
accident de muncă sau a unei boli
profesionale; persoanele care se află
în concediu de acomodare, potrivit
Legii nr. 273/2004 privind procedura
adopţiei, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, în concediu
pentru creşterea copilului potrivit
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia
lunară pentru creşterea
copiilor, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 132/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi în
concediu pentru copilul cu handicap
potrivit Legii nr. 448/2006 privind protecţia
şi promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
persoanele care execută o pedeapsă
privativă de libertate sau se află în
arest preventiv în unităţile penitenciare,
precum şi pentru persoanele
care se află în executarea unei măsuri
educative ori de siguranţă privative
de libertate, respectiv persoanele
care se află în perioada de amânare
sau de întrerupere a executării pedepsei
privative de libertate, dacă nu au
venituri; persoanele care beneficiază
de indemnizaţie de şomaj sau, după
caz, de alte drepturi de protecţie socială
care se acordă din bugetul asigurărilor
pentru şomaj, potrivit legii;
persoanele reţinute, arestate sau deţinute
care se află în centrele de reţinere
şi arestare preventivă organizate
în subordinea acestei instituţii, care
nu au venituri, pentru străinii aflaţi în
centrele de cazare în vederea returnării
ori expulzării, precum şi pentru
cei care sunt victime ale traficului de
persoane, care se află în timpul procedurilor
necesare stabilirii identităţii
şi sunt cazaţi în centrele special
amenajate potrivit legii; persoanele
care fac parte dintr-o familie care are
dreptul la ajutor social, potrivit Legii
nr. 416/2001, cu modificările şi completările
ulterioare; persoanele fizice
cu venituri lunare din pensii; persoanele
cetăţeni români, care sunt victime
ale traficului de persoane, pentru
o perioadă de cel mult 12 luni, dacă
nu au venituri; personalul monahal al
cultelor recunoscute, aflat în evidenţa
Secretariatului de Stat pentru Culte,
dacă nu realizează venituri din muncă,
pensie sau din alte surse.

stjust

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *