Repartizarea cotei de 6% din impozitul pe venit pentru UAT-uri

Plenul Consiliului Judetean Mehedinti a aprobat repartizarea cotei de 6% din impozitul pe venit, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare pe care unitățile administrativ teritoriale, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii și din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, în anul 2022 Lista cu sumele acordate tuturor UAT-urilor din județul Mehedinți:

DR TR SEVERIN – 2900 mii lei
(Reabilitare parcări 200,00, Construire tronson Bd. Porțile de Fier (zona siloz) 700,00)
ORȘOVA – 600,00 mii lei
(Reabilitare străzi urbane inclusiv utilități 600,00)
BAIA DE ARAMĂ – 700,00 mii lei
(Utilități codomenii rromi 700,00)
STREHAIA – 1600,00 mii lei
(Înființare rețea distribuție gaze naturale presiune medie în Strehaia 1600,00)
VÂNJU MARE – 750,00 mii lei
(Reabilitare și modernizare străzi în Vânju Mare, zona de sud 650,00, Construire grădiniță cu 4 grupe, Vânju Mare 100,00)

BÂCLEȘ – 200,00 mii lei (Realizare împrejmuire parțială Centrul Civic 200,00)
BALA – 350,00 mii lei (Modernizare străzi Rudina 200,00, Construire pod peste pârâul Ohaba, Rudina 150,00)
BĂLĂCIȚA – 700,00 mii lei (Rețea de canalizare ape uzate, menajere cu stație de epurare și colectare apel pluviale Gvardinița 150,00, Canalizare cu stație de epurare Bălăcița 150,00, Reabilitare și modernizare Școală cu clasele I-VIII Bălăcița 300,00, Înființare Centru Comunitar pentru servicii sociale prin schimbarea destinației, reabilitarea, extinderea și dotarea fostei școli din Dobra 100,00)
BALTA – 110,00 mii lei (Parcare sediu Primărie 110,00)
BÂLVĂNEȘTI – 150,00 mii lei (Reabilitare, modernizare și dotare Cămin cultural și amenajare împrejmuire incintă Cămin cultural Bâlvănești 40,00. Înființare rețea inteligentă de distribuire a gazelor naturale 110,00)
BRANIȘTEA 700,00 mii lei (Amenajare parc zona CINTEZA în Braniștea 350,00. Construire pod peste râul Drincea II, zona LA TOLEA 350,00)
BREZNIȚA MOTRU – 150,00 mii lei (Foraj în sat Făuroaie 75,00. Foraj în sat Valea Teiului 75,00)
BREZNIȚA OCOL – 800,00 mii lei (Mo-dernizare și reabilitare drumuri sătești în Jidoștița și Șușița 400,00. Construire școală cu două săli de clasă și grădiniță în Magheru 400,00)
BROȘTENI – 700,00 mii lei (Mo-dernizare, iluminat public Broșteni, Meriș, Căpățânești, Luncșoara, Lupșa de Sus, Lupșa de Jos 250,00. Împrejmuire școală cu clasele I-IV Luncșoara 60,00. Șanțuri de acces la proprietăți pe DC60 Lupșa de Jos-Lupșa de Sus 390,00)
BURILA MARE – 200,00 mii lei (Alimentare cu apă în sistem centralizat în Țigănași și Izvoru Frumos 200,00)
BUTOIEȘTI – 350,00 mii lei (Extindere școală Țânțaru, extindere grupuri sanitare 200,00. Reabilitare și modernizare școală cu clasele I-VIII, construire sală de sport și teren de sport 150,00)
CĂZĂNEȘTI – 444,00 mii lei (Sistem de alimentare cu apă, canalizare și stație de epurare Căzănești 150,00. Eficientizare și modernizare iluminat public Căzănești 100,00. Modernizare drumuri de interes local Căzănești, Valea Coșuștei și Ercea 100,00. Sistem de alimentare cu apă și stație de tratare a apei în Gârbovățul de Sus 94,00)
CIREȘU – 175,00 mii lei (Reabilitare și modernizare școală și internat în Cireșu 175,00)
CORCOVA – 700,00 mii lei (Montare conductor și lămpi iluminat public rețea joasă tensiune Corcova, Stejaru, Cordun, Gârbovățu de Jos, Pârvulești, Jirov, Cernaia 150,00. Ape uzate în sistem centralizat în Jirov, Pușcașiu, Măru Roșu, Croica, Cernaia, Breta și Vlădășești 150,00. Drumuri de acces și podețe late-rale eliminare punct periculos podeț la-teral din casele prefabricate C2 ulița DC 61 Gârbovățu de Jos 200,00. Drumuri de acces și podețe laterale, podeț lateral din casele prefabricate C3, DC 61, Gârbovățu de Jos 200,00)
CORLĂȚEL – 350,00 mii lei (Modernizare drumuri ulițe și construirea a două poduri peste Drincea în Corlățel 350,00)
CUJMIR – 350,00 mii lei (Proiect Secom Apă și canalizare 350,00)
DÂRVARI – 800,00 mii lei (Înființare rețea de canalizare în Dârvari 500,00. Asfaltare ulițe 300,00)
DEVESEL – 350,00 mii lei (Reabilitare drumuri sătești Devesel 200,00. Rețea de canalizare cu stație de epurare ape uzate menajere Devesel 150,00)
DUBOVA – 150,00 mii lei (Cofinanțare documentații, studii fezabilitate, autorizații, avize, program de dezvoltare locală 150,00)
DUMBRAVA – 650,00 mii lei (Reabilitare Târg Albulești 200,00. Modernizare și reparații curente drumuri locale 350,00. Reabilitare și modernizare sistem de alimentare cu apă Albulești și înființare sistem de canalizare 100,00)
EȘELNIȚA – 400,00 mii lei (Construire teren de sport minifotbal cu gazon artificial în spatele parcului de joacă pentru copii din Eșelnița 300. Amenajare trotuare, accese și rigole strada Teilor, trotuare de beton 100,00)
FLOREȘTI – 750,00 mii lei (Modernizare drumuri de interes local în Florești, etapa a II-a 350,00. Construire Cămin Cultural Florești 250,00. Înființare rețea de canalizare în Zegujani și extinderea rețelei existente 150,00)
GÂRLA MARE – 500,00 mii lei (Reabilitare trotuare Gârla Mare 500,00)
GODEANU – 100,00 mii lei (Proiect integrat privind promovarea turismului în Godeanu și comunele limitrofe 15,00. Rețea de alimentare cu apă în Godeanu, Păunești, Șiroca și Marga 45,00. Reabilitare cantină de ajutor social 10,00. Mo-dernizare drumuri locale Marga și Godeanu 30,00)
GOGOȘU – 1000,00 mii lei (Modernizare drumuri sătești în Balta Verde 1000,00)
GRECI – 350,00 mii lei (Construire teren de fotbal sintetic Bâltanele 60,00. Mo-dernizarea infrastructurii de transport 145,00. Sistem de alimentare cu apă în satele comunei Greci 145,00)
GROZEȘTI – 450,00 mii lei (Reabilitare, modernizare sediu Primărie, proiect tehnic 450,00)
GRUIA – 350,00 mii lei (Reabilitare Cămin cultural Izvoarele 150,00. Construire bază sportivă și împrejmuire Gruia 200,00)
HINOVA – 325,00 mii lei (Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în Hinova SF 119,00. Centrală termică școala gimnazială Bistrița 100,00. Construire Cămin cultural Hinova 56,00. Reparații capitale școala gimnazială Hinova 50,00)
HUSNICIOARA – 150,00 mii lei (Mo-dernizare DC17A Oprănești 150,00)
ILOVĂȚ – 150,00 mii lei (Sistem de alimentare cu apă Ilovăț 75,00. Modernizare drumuri Ilovăț 75,00)
ILOVIȚA – 150,00 mii lei (Reparații drumuri 150,00)
ISVERNA – 350,00 mii lei (Mărire capacitate aducțiune pentru alimentare cu apă în Isverna 350,00)
IZVORUL BÂRZII – 350,00 mii lei (Mo-dernizare ulița Zaharescu Gheorghe Halânga 200,00, Modernizare ulița Răducan Schinteiești 150,00)
JIANA – 1300,00 mii lei (Un viitor sustenabil prin incluziune socială în comuna Jiana 1006,50. Montare stații reîncărcare auto electrice 37,50. Modernizare, renovare și dotare așezământ cultural Cioroboreni 256,00)
LIVEZILE – 550,00 mii lei (Renovare și reabilitare bloc 12 apartamente și bloc 4 apartamente 275,00. Reabilitare, modernizare, extindere și dotare cămine culturale Livezile 275,00)
MALOVĂȚ – 700,00 mii lei (Rețea de canalizare și stație de epurare Colibași și Malovăț 80,00. Modernizare drumuri de interes local Malovăț 85,00. Extindere, reabilitare și dotare școală primară Malovăț 190,00. Construire pod peste Matca Vișenilor din satul 23 August 175,00. Alimentare cu apă Negrești 170,00)
OBÂRȘIA DE CÂMP – 350,00 mii lei (Modernizare școală gimnazială în vederea autorizării ISU 135,00. Îmbunătățirea infrastructurii învățământului preșcolar prin realizarea unei grădinițe cu două săli de grupă, Obârșia de Câmp 65,00. Asfaltare ulițe comunale Obârșia de Câmp, Izimșa 150,00)
OBÂRȘIA CLOȘANI – 150,00 mii lei (Construire Monumentul Eroilor 60,00. Construire dispensar medical uman Obârșia Cloșani 90,00)
OPRIȘOR – 450,00 mii lei (Reabilitare școală Prisăceaua 350,00. Parc joacă pentru copii Oprișor 100,00)
PĂDINA – 350,00 mii lei (Construire teren de sport cu gazon sintetic în Slașoma 150,00. Reabilitare dispensar uman Pădina Mare 200,00)
PĂTULELE – 400,00 mii lei (Modernizare și dotare grădiniță Pătulele 70,00. Mo-dernizare și dotare școală Pătulele 80,00. Modernizare stradă drumul Tarinei, refacere trotuare și construire rigole de colectare și evacuare a apei Pătulele 250,00)
PODENI – 350,00 mii lei (Eficientizarea și modernizarea iluminatului public în Podeni 112,00. Modernizare și dotare Cămin cultural Podeni 112,00. Extindere rețea alimentare cu apă Malarișca, mărirea capacității sursei de apă, a capacității de înmagazinare și realizare branșamente în Gornenți și Malarișca 35,00. Modernizarea infrastructurii de transport Podeni 50,00. Reabilitare, modernizare, dotare și extindere dispensar medical uman Podeni 41,00)
PONOARELE – 450,00 mii lei (Mo-dernizare DC57A 200,00. Extindere alimentare cu apă potabilă Ponoarele 150,00. Amplasare stații de reîncărcare pentru vehicule electrice Ponoarele 50,00. Marcaje turistice, panouri de informare turistică, puncte de belvedere în Ponoarele 50,00)
POROINA MARE – 150,00 mii lei (Reabilitare rigole 150,00)
PRISTOL – 400,00 mii lei (Extindere, amenajare și dotare Centru de zi pentru persoane vârstnice Cozia 200,00. Mo-dernizare drumuri de interes local Pristol 200,00)
PRUNIȘOR – 350,00 mii lei (Reabilitare, modernizare, extindere și dotare școala gimnazială Prunișor 95,00. Sistem de alimentare cu apă Prunișor 100,00. Reabilitare drumuri comunale și ulițe sătești Prunișor 100,00. Sistem de alimentare cu apă Prunișor 55,00)
PUNGHINA – 300,00 mii lei (Reabilitare școală Recea 150,00. Reabilitare școală Punghina 150,00)
ROGOVA – 700,00 mii lei (Realizare pod beton armat peste Blahnița 300,00. Realizare iluminat nocturn în baza sportivă multifuncțională 100,00. Amenajare trotuare în Rogova 300,00)
SALCIA – 500,00 mii lei (Asfaltare ulița nr. 51, 66, 136 în Salcia 150,00. Asfaltare ulițe comunale Salcia 200,00. Modernizare sistem de alimentare cu apă Salcia 150,00)
ȘIMIAN – 1240,00 mii lei (Pavare străzi în Valea Copcii, Dedovița veche, Șimian, Poroina și Erghevița 1240,00)
ȘIȘEȘTI – 300,00 mii lei (Construcție și dotare cabinet medical și locuință de serviciu Șișești 300,00)
ȘOVARNA – 350,00 mii lei (Asfaltare strat uzură Papești-Ohaba 175,00. Alimentare cu apă Șovarna 175,00)
STÎNGĂCEAUA – 350,00 mii lei (Mo-dernizare DE356 50,00. Modernizare drumuri comunale DC74 și drumuri sătești Breznicioara 150,00. Alimentare cu apă Tarsa, Stângăceaua 150,00)
SVINIȚA – 350,00 mii lei (Amenajare centru comunitar Multifuncțional Svinița 150,00. Reabilitare și modernizare străzi Svinița 200,00)
TÂMNA – 350,00 mii lei (Înființare dispensar uman 200,00.
Alimentare cu apă Colareț 75,00. Alimentare cu apă Boceni 75,00)
VÂNĂTORI – 700,00 mii lei (Construcție nouă dispensar medical Vânători 50,00. Renovare școala gimnazială Vânători 50,00. Modernizare drumuri comunale Roșiori 150,00. Modernizare străzi Vânători 200,00. Reabilitare stație apă și stație epurare 250,00)
VÂNJULEȚ – 200,00 mii lei (Construire și dotare așezământ cultural Vânjuleț 100,00. Construire bazin de înot Vânjuleț 100,00)
VLĂDAIA – 650,00 mii lei (Construire unitate sanitară Vlădaia 120,00. Modernizare drumuri de interes local Vlădaia 120,00. Reabilitare Cămin cultural Vlădaia 350,00. Modernizare iluminat public Vlădaia 30,00. Sistem monitorizare video Vlădaia 30,00)
VOLOIAC – 200,00 mii lei (Eficientizarea și modernizarea iluminatului public Volo-iac 150,00. Modernizare drumuri și rigole Voloicel-Valea Bună-Voloiac și Voloicel-Ruptura 50,00)
VRATA – 550,00 mii lei (Dotare Cămin cultural Vrata 200,00. Realizare trotuare și stații bus 350,00)

TOTAL JUDEȚ alocat cote defalcate din impozitul pe venit 32.994,00 lei
Solicitat: 135.976,35 lei

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*