Gura păcătosului: „Păcura este un combustibil costisitor”

Prin adresa Instituției Prefectului Județul Mehedinți nr. 11503/10.11.2021, înregistrată cu nr. MDLPA 145.146/ 10.11.2021, a fost înaintat proiectul de hotărâre a Guvernului privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pe anul 2021 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021.
În Municipiul Drobeta Turnu Severin, serviciul public de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice şi a apei calde menajere a fost asigurat până la data de 18.08.2015 de către Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare (R.A.A.N.) – Sucursala ROMAG-TERMO, prin concesionarea în anul 2003, conform Contractului de concesiune nr. 353/19.12.2003, de către UAT – Municipiul Drobeta Turnu Severin a serviciului public de distribuție şi furnizare energie termică în municipiu.
Urmare a problemelor economice apărute în cadrul R.A.A.N. precum şi a aprobării de către Guvernul României a Memorandumului de oprire controlată a Sucursalei ROMAG – PROD (producătorul de apă grea din cadrul regiei), principalul consumator al agentului termic produs în cogenerare de Sucursala ROMAG – TERMO, în luna februarie 2015, R.A.A.N. – Sucursala ROMAG – TERMO a încetat prestarea serviciului concesionat.
În iarna 2015 – 2016, pentru asigurarea agentului termic şi a apei calde menajere s-a creat o asociere în participaţie între Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termica (SPAET) din subordinea Consiliului Local şi Sucursala ROMAG – TERMO din cadrul Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare (R.A.A.N.) – în insolvenţa la acel moment. În paralel, în decembrie 2015, Municipiul Drobeta-Turnu Severin a demarat procedurile de construire a unei noi centrale de producere agent termic în sistem de cogenerare de înaltă eficiență, dar lucrările de construire a noii centrale nu au fost finalizate în termen. Față de aceasta, SPAET a notificat Societatea ALFA GROUND SOLUTIONS SRL privind încetarea de drept a contractului de concesiune, situație care a fost soluționată definitiv de către instanța de judecată, în favoarea SPAET. De asemenea, din iulie 2016, R.A.A.N.- Sucursala ROMAG-TERMO a intrat în faliment , iar o formulă juridică similară celei din anul 2015 pentru producerea energiei termice nu a mai fost posibilă. În contextul situației dificile apărute, începând din anul 2016, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, cu sprijinul autorităților centrale și al lichidatorului judiciar al R.A.A.N. – EURO INSOL SPRL, a procedat la adoptarea unor măsuri care să conducă la rezolvarea problemei privind încălzirea orașului precum:
• darea în administrare temporară în sezoanele reci 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 şi 2021-2022 a activității de producere a energiei termice către Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică din subordinea Consiliului Local al Municipiului Drobeta-Turnu Severin;
• mandatarea Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în vederea închirierii mijloacelor fixe necesare producerii, transportului, distribuției și furnizării energiei termice de la R.A.A.N. – Sucursala ROMAG TERMO;
• mandatarea Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică pentru a încheia contract de prestări servicii operare centrală termică;
• demararea procedurilor pentru identificarea surselor financiare în scopul aprovizionării cu combustibili necesari activității de producere energie termică;
• demararea procedurilor legale de achiziție publică de către SPAET în vederea aprovizionării cu combustibilii necesari activității de producere a energiei termice.
În urma unor eforturi deosebite, materializate atât prin sprijin guvernamental, cât și prin efortul Mun. Drobeta-Turnu Severin din bugetul local, s-a reușit să se furnizeze agent termic utilizatorilor din localitate.
Pentru sezonul rece 2021-2022, Municipiul Drobeta-Turnu Severin a demarat acţiuni pentru soluționarea în bune condiții a activității de furnizare a agentului termic, dar din punct de vedere financiar municipiul se află într-o situație foarte dificilă deoarece:
•toate instalaţiile, proprietatea Sucursalei ROMAG -TERMO, au fost oprite la data de 31.03.2021;
• pentru repornirea acestora în condiţii de securitate și siguranţă, au fost necesare reparaţii, dintre care unele majore, revizii, încărcarea cu apă tehnologică, probe tehnologice, verificări și autorizări ISCIR;
• stocurile de combustibil (păcură) sunt foarte reduse (asigura producerea de energie termică pentru maxim o săptămână);
• păcura este un combustibil costisitor;
• în condiţiile în care agentul termic a fost furnizat începând cu data de 01.11.2021, primele încasări din vânzări vor începe după data de 22.12.2021
• Municipiul Drobeta-Turnu Severin înregistrează faţă de Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică o restanţă aferenta sezonului rece 2020-2021 pentru diferenţa de preţ la energie termică în valoare de 11.233.672,37 lei;
Municipiul Drobeta-Turnu Severin a contractat în cursul anului 2018 un credit de la Trezoreria Statului în valoare de 35.000.000,00 lei care trebuie rambursat până în anul 2027 şi pe care l-a alocat Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică.
Din analizele efectuate de Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică, cheltuielile aferente sezonului 2021-2022 sunt următoarele:
1. Cheltuieli cu salariile 4.605.380,00 lei
2. Cheltuieli cu bunuri și servicii 106.758.903,96 lei
3. Cheltuieli cu investițiile 0,00 lei
TOTAL: 111.364.283,96 lei cu TVA inclus
Menționăm că numai cheltuielile cu producerea energiei termice au fost în valoare de 106,75 mil. lei, adică 95,65% din cheltuielile totale.
Facturarea energiei termice s-a făcut după cum urmează:
Cantitatea de energie termică furnizată populației:
– din rețeaua primară: 3.318,05 Gcal
– din rețeaua secundară: 103.951,24 Gcal
Total 107.269,29 Gcal

Valoarea energiei termice facturată populației
– din rețeaua primară: 969.271,05 lei
– din rețeaua secundară: 30.366.261,39 lei
– decont subvenție : 31.912.692,37 lei
Total 63.248.224,81 lei

Cantitatea de energie termică furnizată agenților economici/instituţii publice şi bugetare:
-din rețeaua primară: 8.142,70 Gcal
-din rețeaua secundară: 15.811,98 Gcal
Total 23.954,68 Gcal

Valoarea energiei termice facturată agenților economici
-din rețeaua primară: 4.156.927,33 lei
-din rețeaua secundară: 9.359.893,88 lei
Total 13.516.821,21 lei
Total valoric facturat: 76.765.046,02 lei

Din analiza celor prezentate mai sus, rezultă o pierdere de 34.599.237,94 lei (76.765.046,02 – 111.364.283,96) cu TVA.
Total producție realizată a fost de 205.578,96 Gcal.
Total producție vândută a fost de 131.223,96 Gcal.
Rezultă o pierdere de energie termică de 74.354,99 Gcal.

Ţinând cont că:
– cheltuielile cu producerea energiei termice au fost în valoare de 106,75 milioane lei , din care:
– cheltuielile cu păcura au fost de 85,5 milioane lei;
– S.P.A.E.T. nu furnizează agent termic în perioada aprilie – octombrie, deci nu mai are surse de venit;
– cantitatea de energie termică furnizată populaţiei a fost de 107.269,29 Gcal;
– valoarea energiei termice facturată (la preţ subvenţionat) populaţiei a fost de 31.335.532,44 lei;
– sume de încasat de la consumatori la 31/10/2021 sunt în valoare de 6.112.504,68 lei din care de la populaţie 4.744.874,17 lei;
– pentru populaţia racordată la reţeaua de distribuţie, preţul de livrare al energiei termice reglementat în baza H.C.L. 214/27.10.2020 este de 592.1202 lei cu TVA, iar preţul de facturare este de 292,1202 lei cu TVA;
– pentru populaţia racordată la reţeaua de transport, preţul de livrare al energiei termice reglementat în baza H.C.L 214/27.10.2020 este de 510.51 lei cu TVA, iar preţul de facturare este de 292,1202 lei cu TVA;
– valoarea subvenţiei, diferenţă de preţ, a fost de 31.912.692,37 lei cu TVA, din care UAT a achitat către S.P.A.E.T. suma de 20.679.020,00 lei cu TVA. Rezultă suma restanta de 11.233.672,37 lei pe care UAT o are de achitat către S.P.A.E.T.;
– pierderile induse de prestarea serviciului de producere, transport şi distribuţie energie termică pentru perioada 2020-2021, au fost în valoare de 34.599.237,94 lei cu TVA, sumă care nu poate fi suportată din bugetul Consiliului Local al Municipiului Drobeta-Turnu Se-verin;
– pierderile în reţeaua de transport sunt de 26,34% iar în reţeaua de distribuţie de 14,41%, pierderi ce ar fi fost mult diminuate dacă SPAET ar fi putut să reabiliteze rețeaua de termoficare. Faptul că reţeaua de transport nu aparţine S.PA.E.T., creează imposibilitatea reabilitării ei printr-o investiţie. Intervenţiile pe reţeaua de transport au fost punctuale.
De asemenea, reţeaua de distribuţie este exploatată de S.P.A.E.T. în baza Ordonanţei reşedinţiale pronunţată prin Decizia nr. 55/14.08.2015, iar S.P.A.E.T. a efectuat doar reparaţii punctuale.
– ținând cont de consumul de combustibil (păcură) aferent sezonului rece 2020-2021, pentru sezonul rece 2021-2022 este nevoie de o cantitate de păcură de aproximativ 30.000 tone la prețul de achiziție menționat în contractul aflat în vigoare la data de 10.11.2021 de 3.342,21 lei/tonă cu TVA (prețul poate suferi modificări pe parcursul sezonului rece), în valoare totală de 100.266.300,00 lei.
Cantitatea de păcură necesară continuării furnizării de energie termică este de 10.500 tone (1,5 luni-luând în considerare fluxul de producere agent termic, facturare și încasare), în valoare de 35.093.205,00 lei.
– clienții de încasat la data de 10/11/2021 sunt în valoare de 5.867.536,38 lei cu TVA (din care asociațiile de proprietari au o datorie de 4.482.418,09 lei cu TVA), sumă necesară acoperirii cheltuielilor curente (salarii, închirierea capacităților de producție, operare, etc.);

– restanţa către ANRSPS-UT 515 privind combustibilul de păcură consumată în sezonul 2020-2021 este de 22.000 tone în valoare de 73.528.620,00 lei (preţul de referinţa fiind cel din data de 10/11/2021).

Pentru a asigura încălzire și în sezonul 2021-2022, la un număr de aproximativ 24.500 apartamente şi aproximativ 900 abonaţi casnici, 5 spitale, 7 grădinițe, 3 creșe cu program prelungit, 16 școli generale și 9 licee, SPAET are nevoie de finanţarea unor cheltuieli generate de prestarea serviciului de producere, transport şi distribuţie energie termică.
Ținând cont de cele prezentate, pentru furnizarea energiei termice în sezonul 2021-2022 este solicitată alocarea sumei de 44.596.000 lei compusă din:
– 22.362.328,00 lei contravaloarea avans combustibil (păcură) necesar continuării furnizării agentului termic pentru perioada 15/11/2021-31/12/2021.
– 11.233.672,00 lei – reprezentând restanţă UAT pentru diferenţa de preţ aferentă sezonului 2020-2021;
– 11.000.000,00 lei reprezentând c/v diferenţă preţ pentru perioada 01/11/2021-31/12/2021.

Având în vedere cele de mai sus se solicită alocarea sumei de 44.596 mii lei din Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, Municipiul Drobeta Turnu Se-verin, Județul Mehedinți.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*