De la Direcția de Statistică MEHEDINȚI

Industrie

Indicele producţiei industriale (serie brută) pentru unităţile din judeţ cu activitate principală de industrie cercetate statistic (eşantion reprezentativ), a fost în luna februarie 2019 de 96,3 %, înregistrând o scădere de 3,7 %, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent.
În perioada 1.I – 28.II.2019, producţia industrială a înregistrat o scădere a volumului de activitate de 17,0 % comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2018.
Comerţul internaţional cu bunuri
Exporturile de bunuri (FOB), au fost în anul 2018 de 130307 mii euro, în scădere faţă de anul 2017, cu 4700 mii euro. Ponderea cea mai mare (38,6 %) o deţin exporturile de “ Alte produse nenominalizate în altă parte“. Importurile de bunuri (CIF) derulate în anul 2018 au fost de 87250 mii euro, în scădere faţă de anul 2017, cu 17268 mii euro. Ponderea cea mai mare (52,4 %) o deţin importurile de “ Alte produse nenominalizate în altă parte“. Principalii parteneri comerciali ai judeţului Mehedinţi în anul 2018, după ponderea deţinută în totalul schimburilor comerciale, au fost pe fluxul de export: Italia (52,3 %), Olanda (19,4 %), Germania (6,4 %), iar pe fluxul de import: Italia (61,1 %), Germania (6,1 %), Macedonia (5,3 %).

TURISM

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în luna februarie 2019 au fost de 3740, în creştere cu 20 ( 0,5 %) faţă de cele înregistrate în luna corespunzătoare din anul 2018. Din numărul total de sosiri, sosirile turiştilor români au reprezentat 90,5 % în luna februarie 2019, iar în luna februarie 2018 au reprezentat 88,3 %. Pe tipuri de structuri de primire turistică, sosirile înregistrate în hoteluri deţin ponderea cea mai mare: 54,4 % în februarie 2019 şi respectiv, 49,2 % în luna februarie 2018.
Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în luna februarie 2019 au fost în număr de 5628, în scădere cu 1537 (- 21,5 %) faţă de cele înregistrate în luna corespunzătoare din anul 2018.
Din numărul total de înnoptări, înnoptările turiştilor români au reprezentat 91,9 % în luna februarie 2019, iar în luna februarie 2018 au reprezentat 79,3 %. Pe tipuri de structuri de primire turistică, înnoptările înregistrate în hoteluri reprezintă 49,6 % în februarie 2019 şi respectiv, 40,8 % în luna februarie 2018. În perioada 1.I – 28.II.2019, sosirile înregistrate în structurile de primire turistică au scăzut cu 6,3 % faţă de perioada corespunzătoare din anul 2018, turiştii români reprezentând 89,1 % din total sosiri, iar pe tipuri de structuri de cazare turistică, hotelurile deţin ponderea cea mai mare (52,7 %).
Înnoptările înregistrate în aceeaşi perioadă au scăzut cu 26,2 % faţă de perioada corespunzătoare din anul 2018, turiştii români reprezentând 90,2 % din total înnoptări.
Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în luna februarie 2019 a fost de 14,2 % pe total structuri de cazare turistică, în scădere cu 2,0 puncte procentuale faţă de cel înregistrat în luna corespunzătoare din anul 2018.

Forţa de muncă

Efectivul salariaţilor la sfârşitul lunii februarie 2019 a fost de 45409 persoane, în creştere cu 176 de persoane faţă de luna anterioară şi în creştere cu 937 de persoane faţă de luna februarie 2018 (2,1 %). Câştigul salarial mediu nominal brut realizat în luna februarie 2019 de salariaţii din judeţul Mehedinţi a fost de 4353 lei, mai mic cu 466 lei faţă de cel realizat la nivelul ţării.
Comparativ cu luna anterioară, câştigul salarial mediu nominal brut a scăzut cu 30 lei ( – 0,7 %).
La nivelul ţării, câştigul salarial mediu nominal brut în luna februarie 2019 a fost de 4819 lei, mai mic decât cel înregistrat în luna ianuarie 2019 cu 18 lei (- 0,4 %).
Câştigul salarial mediu nominal net realizat de salariaţii din judeţul Mehedinţi în luna februarie 2019 a fost de 2634 lei, mai mic cu 299 lei faţă de cel realizat la nivelul ţării. Comparativ cu luna ianuarie 2019, câştigul salarial mediu nominal net a fost în scădere cu 15 lei ( – 0,6 %). Comparativ cu luna februarie 2018, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 475 lei ( 22,0 %). La nivelul ţării, câştigul salarial mediu nominal net în luna februarie 2019 a fost de 2933 lei, în scădere faţă de luna ianuarie 2019 cu 3 lei (- 0,1 %), iar faţă de luna februarie 2018, în creştere cu 17,9 %.
Numărul şomerilor înregistraţi în judeţul Mehedinţi la sfârşitul lunii februarie 2019 a fost de 7821persoane (din care 4687 bărbaţi şi 3134 femei) în scădere cu 51 de persoane faţă de luna ianuarie 2019. Faţă de luna februarie 2018 se înregistrează o scădere de 1879 de persoane.
După nivelul de instruire, cei 7821 de şomeri se grupează astfel:
– cu studii superioare 119 persoane,
– cu studii liceale şi postliceale 1352 persoane,
– cu studii primare, gimnaziale, profesionale 6350 persoane.
Numărul şomerilor indemnizaţi la sfârşitul lunii februarie 2019 a fost de 1370 persoane, în scădere cu 13 persoane faţă de luna ianuarie 2019. Numărul şomerilor neindemnizaţi la sfârşitul lunii februarie 2019 a fost de 6451 de persoane, în scădere cu 64 de persoane faţă de luna ianuarie 2019. Rata şomajului în judeţul Mehedinţi la sfârşitul lunii februarie 2019 a fost de 7,5 % (8,3 % la bărbaţi şi 6,6 % la femei ), aceeaşi cu cea înregistrată la sfârşitul lunii ianuarie 2019, şi în scădere cu 1,8 puncte procentuale faţă de luna februarie 2018.
Numărul mediu al pensionarilor din sistemul asigurărilor sociale de stat, înregistraţi în judeţul Mehedinţi în trimestrul IV 2018 a fost de 59095 persoane, în creştere cu 7 persoane faţă de trimestrul anterior. Faţă de trimestrul IV al anului 2017 numărul mediu al pensionarilor din sistemul asigurărilor sociale de stat a crescut cu 334 persoane.
Pensia medie a fost în trimestrul IV 2018 de 1147 lei, în creştere cu 2 lei faţă de trimestrul anterior şi în creştere cu 111 lei faţă de cea din trimestrul IV al anului 2017.

Natalitate, mortalitate
şi spor natural

În luna februarie 2019, numărul născuţilor-vii a fost de 107, în scădere cu 84 de copii faţă de luna ianuarie 2019, iar faţă de luna februarie din anul 2018, în scădere cu 59 de copii.
Numărul deceselor înregistrate a fost de 323, în scădere cu 45 de persoane faţă de luna ianuarie 2019, iar comparativ cu luna februarie 2018, în scădere cu 35 de persoane decedate.
În aceste condiţii, sporul natural a continuat să fie negativ ( -216), decedaţii având excedent faţă de născuţii-vii, într-un număr mai mare faţă de cel înregistrat în ianuarie 2019 (- 177) şi mai mare faţă de cel înregistrat în februarie 2018 (- 192).
În luna februarie 2019 s-a înregistrat un deces la copiii cu vârsta sub un an, în luna ianuarie 2019 s-au înregistrat 2 cazuri, iar în luna februarie 2018, nu au fost cazuri.
În perioada 1.I – 28.II.2019, numărul născuţilor-vii a fost de 298, în scădere cu 72 de copii faţă de numărul înregistrat în perioada corespunzătoare din anul precedent.
Numărul deceselor înregistrate în aceeaşi perioadă a fost de 691, în creştere cu 5 persoane faţă de cele înregistrate în perioada 1.I – 28.II.2018.

Nupţialitate şi divorţialitate

În luna februarie 2019 s-au înregistrat la oficiile de stare civilă 73 de căsătorii, cu 7 mai multe faţă de cele înregistrate în luna ianuarie 2019, iar comparativ cu luna februarie 2018, s-au înregistrat cu 20 mai multe.
Numărul divorţurilor pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi conform Legii nr. 202/2010 a fost de 32, mai mare cu 30 faţă de numărul celor pronunţate în luna ianuarie 2019, iar faţă de luna februarie 2018, mai mare cu 12.
În perioada 1.I – 28.II.2019, numărul căsătoriilor a fost de 139, mai mare cu 14 faţă de numărul înregistrat în perioada corespunzătoare din anul precedent.
În aceeaşi perioadă, numărul divorţurilor înregistrate a fost de 34, mai mare cu 6 faţă de numărul înregistrat în perioada corespunzătoare din anul pre-cedent.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*