De la Direcția Județeană de STATISTICĂ Mehedinți…

Industrie

Producţia industrială în luna ianuarie 2019, a înregistrat o scădere a volumului de activitate de 29,1 % comparativ cu luna corespunzătoare din anul 2018. Principalii parteneri comerciali ai judeţului Mehedinţi în perioada 1.I – 30.XI.2018, după ponderea deţinută în totalul schimburilor comerciale, au fost pe fluxul de export: Italia (52,5 %), Olanda (20,7 %), Germania (6,4 %), iar pe fluxul de import: Italia (60,2 %), Germania (6,1 %), Macedonia (5,4 %).

Turism

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în luna ianuarie 2019 au fost de 3348, în scădere cu 498 (-12,9 %) faţă de cele înregistrate în luna corespunzătoare din anul 2018. Din numărul total de sosiri, sosirile turiştilor români au reprezentat 87,5 % în luna ianuarie 2019, iar în luna ianuarie 2018 au reprezentat 85,9 %. Pe tipuri de structuri de primire turistică, sosirile înregistrate în hoteluri deţin ponderea cea mai mare: 50,8 % în ianuarie 2019 şi respectiv, 46,8 % în luna ianuarie 2018.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în luna ianuarie 2019 au fost în număr de 4993, în scădere cu 2230 (- 30,9 %) faţă de cele înregistrate în luna corespunzătoare din anul 2018. Din numărul total de înnoptări, înnoptările turiştilor români au reprezentat 88,2 % în luna ianuarie 2019, iar în luna ianuarie 2018 au reprezentat 75,8 %. Pe tipuri de structuri de primire turistică, înnoptările înregistrate în hoteluri reprezintă 51,3 % în ianuarie 2019 şi respectiv, 35,3 % în luna ianuarie 2018.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în luna ianuarie 2019 a fost de 11,8 % pe total structuri de cazare turistică, în scădere cu 3,9 puncte procentuale faţă de cel înregistrat în luna corespunzătoare din anul 2018.

Forţa de muncă

Efectivul salariaţilor la sfârşitul lunii ianuarie 2019 a fost de 45233 persoane, în creştere cu 334 de persoane faţă de luna anterioară şi în creştere cu 1066 de persoane faţă de luna ianuarie 2018 (2,4 %).
Câştigul salarial mediu nominal brut realizat în luna ianuarie 2019 de salariaţii din judeţul Mehedinţi a fost de 4383 lei, mai mic cu 454 lei faţă de cel realizat la nivelul ţării.
La nivelul ţării, câştigul salarial mediu nominal brut în luna ianuarie 2019 a fost de 4837 lei, mai mic decât cel înregistrat în luna decembrie 2018 cu 101 lei (- 2,0 %).
Câştigul salarial mediu nominal net realizat de salariaţii din judeţul Mehedinţi în luna ianuarie 2019 a fost de 2649 lei, mai mic cu 287 lei faţă de cel realizat la nivelul ţării.

Șomaj

Numărul şomerilor înregistraţi în judeţul Mehedinţi la sfârşitul lunii ianuarie 2019 a fost de 7770 de persoane (din care
4587 bărbaţi şi 3183 femei) în scădere cu 226 de persoane faţă de luna decembrie 2018. Faţă de luna ianuarie 2018 se înregistrează o scădere de 2417 persoane.
După nivelul de instruire, cei 7770 de şomeri se grupează astfel:
– cu studii superioare 121 persoane,
– cu studii liceale şi postliceale 1353 persoane,
– cu studii primare, gimnaziale, profesionale 6296 persoane.
Numărul şomerilor indemnizaţi la sfârşitul lunii ianuarie 2019 a fost de 1383 persoane, în creştere cu 46 de persoane faţă de luna decembrie 2018.
Numărul şomerilor neindemnizaţi la sfârşitul lunii ianuarie 2019 a fost de 6387 persoane, în scădere cu 272 de persoane faţă de luna decembrie 2018.
Rata şomajului în judeţul Mehedinţi la sfârşitul lunii ianuarie 2019 a fost de 7,5 % (8,1 % la bărbaţi şi 6,7 % la femei ), în scădere cu 0,2 puncte procentuale faţă de cea înregistrată la sfârşitul lunii decembrie 2018, şi în scădere cu 2,3 puncte procentuale faţă de luna ianuarie 2018.
Numărul mediu al pensionarilor din sistemul asigurărilor sociale de stat, înregistraţi în judeţul Mehedinţi în trimestrul IV 2018 a fost de 59095 persoane, în creştere cu 7 persoane faţă de trimestrul anterior. Faţă de trimestrul IV al anului 2017 numărul mediu al pensionarilor din sistemul asigurărilor sociale de stat a crescut cu 334 persoane.
Pensia medie a fost în trimestrul IV 2018 de 1147 lei, în creştere cu 2 lei faţă de trimestrul anterior şi în creştere cu 111 lei faţă de cea din trimestrul IV al anului 2017.

Natalitate,
mortalitate şi spor natural

În luna ianuarie 2019, numărul născuţilor-vii a fost de 191, în creştere cu 24 de copii faţă de luna decembrie 2018, iar faţă de luna ianuarie din anul 2018, în scădere cu 13 copii.

Numărul deceselor înregistrate a fost de 368, în scădere cu 14 persoane faţă de luna decembrie 2018, iar comparativ cu luna ianuarie 2018, în creştere cu 40 de persoane decedate.

În aceste condiţii, sporul natural a continuat să fie negativ ( -177), decedaţii având excedent faţă de născuţii-vii, într-un număr mai mic faţă de cel înregistrat în decembrie 2018 (- 215) şi mai mare faţă de cel înregistrat în ianuarie 2018 (- 124).

În luna ianuarie 2019 s-au înregistrat 2 decese la copiii cu vârsta sub un an, în fiecare dintre lunile ianuarie şi decembrie 2018, s-a înregistrat câte un caz.

Nupţialitate
şi divorţialitate

În luna ianuarie 2019 s-au înregistrat la oficiile de stare civilă 66 de căsătorii, cu 4 mai puţine faţă de cele înregistrate în luna decembrie 2018, iar comparativ cu luna ianuarie 2018, s-au înregistrat cu 6 mai puţine.

Numărul divorţurilor pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi conform Legii nr. 202/2010 a fost de 2, mai mic cu 27 faţă de numărul celor pronunţate în luna decembrie 2018, iar faţă de luna ianuarie 2018, mai mic cu 6.

Construcții

Locuinţele terminate în trimestrul IV 2018 1 au fost în număr de 93, din care 70 în mediul urban şi 23 în mediul rural. Comparativ cu numărul locuinţelor terminate în trimestrul IV al anului 2017, numărul acestora a crescut cu 38 (mai mult cu 54 de locuinţe în mediul urban şi mai puţin cu 16 locuinţe în mediul rural). Din totalul de 93 de locuinţe, 33 au fost executate din fondurile populaţiei.

Numărul înmatriculărilor de societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris în judeţul Mehedinţi în luna ianuarie 2019 a fost de 1, cu un capital social de 0,2 mii lei (echivalentul a 48,7 dolari SUA, respectiv 42,7 euro). Comparativ cu luna ianuarie a anului 2018, numărul acestora este mai mic cu 4, iar în luna decembrie 2018, nu au fost înmatriculări de societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris în judeţul Mehedinţi.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*