Statistic, stăm din ce în ce mai prost

În 2013 au scăzut toate. Şi cotele apelor Dunării…

 

Direcţia Judeţeană de Statistică, prin vocea directorului executiv Gheorghe Fota, a prezentat, în cadrul Colegiului prefectural desfăşurat marţi, 25 februarie, câteva date extrem de interesante privitoare la indicatorii economico-sociali ai judeţului pe anul 2013, raport din care am spicuit următoarele:

„Populaţia totală la recensământul din octombrie 2011 este de 265.390 locuitori, şi ne situăm pe locul 39 din acest punct de vedere. Faţă de recensământul din anul 1992, populaţia judeţului a scăzut cu circa 60.000 locuitori, adică aproape dublu faţă de populaţia municipiului Orşova şi a oraşelor Strehaia, Vânju Mare şi Baia de Aramă la un loc. Scăderea numărului populaţiei s-a datorat, pe de-o parte, sporului natural negativ (din anul 1991 în fiecare an) cât şi soldului negativ al migraţiei externe şi interne.

INDUSTRIA

Volumul producţiei industriale în anul 2013 a înregistrat o scădere cu 3,2% faţă de cel realizat în anul 2012. Cifra de afaceri din industrie pe total (piaţa internă şi piaţa externă) în anul 2013 a scăzut cu 30,3% faţă de cea din anul 2012.

COMERŢ INTERNAŢIONAL

În primele 10 luni ale anului 2013, exporturile realizate de firmele cu sediul în judeţul Mehedinţi s-au cifrat la 95.138 mii euro, iar importurile au înregistrat valoarea de 69.564 mii euro. Balanţa comercială exprimată prin soldul exporturi/importuri reprezintă un excedent de 25.574 mii euro.

CONSTRUCŢII

La sfârşitul trimestrului III 2013, în judeţul Mehedinţi s-au terminat 236 locuinţe, cu 138 de locuinţe mai multe decât la sfârşitul trimestrului III 2012. Repartizarea pe medii de rezidenţă pune în evidenţă distribuţia înregistrată a locuinţelor terminate, respectiv 90 în mediul urban şi 146 locuinţe în mediul rural. Numărul autorizaţilor de construcţii pentru clădiri rezidenţiale eliberate în anul 2013 a fost de 384, cu 39 mai multe decât în anul 20123.

TURISM

În anul 2013 s-a înregistrat o scădere a numărului de turişti cazaţi cu 1327 persoane faţă de anul 2012 (de la 53.485 în anul 2012 la 52.158 în anul 2013). Numărul de înnoptări din anul 2013 s-a diminuat cu 2,2% faţă de anul 2012. Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare din anul 2013 a fost de 20,5%, în scădere cu 1,4 puncte procentuale faţă de anul 2012.

FORŢA DE MUNCĂ

La sfârşitul anului 2013, efectivul salariaţilor din economia judeţului Mehedinţi a fost de 42.531 persoane, din care 59,5% îşi desfăşurau activitatea în servicii, 37,8% în industrie şi construcţii, restul de 2,7% lucrau în agricultură, silvicultură şi servicii anexe acestora. Faţă de sfârşitul anului 2012, numărul de salariaţi a crescut cu 772 persoane. Câştigul mediul salarial brut realizat în luna decembrie 2013 de salariaţii din judeţul Mehedinţi a fost de 1949 lei, mai mic cu 481 lei/salariat faţă de cel realizat la nivelul ţării şi cu 140 lei/salariat faţă de luna decembrie 2012. Câştigul salarial mediu net realizat de salariaţii din judeţul Mehedinţi în luna decembrie 2013 a fost de 1421 lei, mai mic cu 339 lei/salariat faţă de cel realizat la nivelul ţării şi cu 97 lei/salariat faţă de cel realizat în luna decembrie 2012.

PENSIONARI ŞI PENSIE MEDIE LUNARĂ

Datele statistice disponibile la nivelul trimestrului III 2013 relevă faptul că în judeţul Mehedinţi existau 58.656 pensionari (număr mediu), cu 95 mai puţini decât în trimestrul IV 2012. Pensia medie lunară a crescut cu 35 lei/pensionar, de la 733 lei/pensionar în trimestrul IV 2012 la 768 lei/pensionar în trimestrul III 2013. Numărul de pensionari care revine la un salariat în trimestrul III 2013 a fost de aproximativ 1,4.

MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI

Fenomenele demografice au avut următoarea evoluţie în anul 2013, comparativ cu anul 2012: numărul născuţilor vii a fost de 2232 (mai mic cu 359), numărul persoanelor decedate a fost de 3762 (mai mic cu 257), sporul natural a continuat să fie negativ (-1530 persoane), numărul căsătoriilor a fost de 1438 (mai mic cu 13), numărul divorţurilor a fost de 260 (mai mic cu 171).

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*