Etichetă: Turnu Severin

Ordinul „Coroana României” acordat în 1922 unui preot și ajutorului de primar al orașului Turnu-Severin

Laurențiu-Ștefan Szemkovics Urmare a raportului lui I. G. Duca, ministrul Afacerilor Străine, cancelar al Ordinelor, nr. 50.543, regele Ferdinand I semnează la Sinaia, în 9 noiembrie 1922, decretul nr. 4.668 (aflat la Arhivele Naționale Istorice Centrale, Ministerul Afacerilor Externe – Cancelaria Ordinelor, dosar nr. 244/1922), prin care acorda lui Popescu Vasile C., ajutor de primar […]

Crucea „Serviciul Credincios” acordată unui maestru electrician din Turnu-Severin (1924)

Laurențiu-Ștefan Szemkovics RÉSUMÉ Dans lʼarticle Croix du „Service fidèle” décernée à un maître électricien de Turnu-Severin (1924), lʼauteur présente, à lʼaide de la phaléristique, de lʼhéraldique et de la sigillographie, la Croix du „Service fidèle” première classe dont il fut récompensé, en 1924, Bejan Dumitru, maître électricien à la Direction Générale des Ports, Turnu-Severin. Prezentăm, […]

Decorație străină acordată comandantului Pieței Turnu-Severin (1919)

Laurențiu-Ștefan Szemkovics RÉSUMÉ Dans lʼarticle „Décoration étrangère remise au commandant de la place Turnu-Séverin (1919)”, on présente, appelant à la phaleristique, à lʼhéraldique et à la sigillographie, la Croix de Guerre (française) à laquelle a été récompensé, en 1919, le commandant de la place Turnu-Séverin. Mots-clé: décoration, Turnu-Séverin, commandant, héraldique, phaleristique.   Apelând la faleristică[1], […]