25 prevederi fiscale în vigoare în 2021

1. Reduceri de impozite pentru firmele cu capitaluri pozitive – de la 1 ianuarie 2021
• 2%, în cazul în care capitalul propriu contabil, prezentat în situațiile financiare anuale, respectiv în raportările contabile anuale pentru sediile permanente ale persoanelor juridice rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, în anul pentru care datorează impozitul, este pozitiv. Pentru contribuabilii care, potrivit prevederilor legale, au obligația constituirii capitalului social, capitalul propriu contabil trebuie … Citeste in continuare