Înalta Curte de Casație și Justiție a tranșat problema incompatibilității edilului din Isverna, Ion Stoican. Conform deciziei instanței, primarul pierde, definitiv, procesul privind contestarea stării de incompatibilitate, constatată, în urmă cu 4 ani, de către Agenția Națională de Integritate. “Respinge recursul declarat de reclamantul Stoican Ion, împotriva sentinței civile nr. 4493 din 22 noiembrie 2017 a Curții de Apel București – Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal, ca nefondat. Definitivă. Pronunțată în ședință publică, astăzi, 14 iunie, 2021.”, conform deciziei instanței Înaltei Curți de Casație și Justiție.
Pe 1 martie 2017, Ion Stoican a fost declarat în incompatibilitate de către ANI, întrucât “în perioada 19 iulie 2006 – 23 februarie 2016, a deținut simultan funcția de primar și calitatea de funcționar public de conducere (secretar al comunei Isverna, județul Mehedinți), încălcând astfel dispozițiile art. 33, alin. (2) și, ulterior, art. 34, alin. (2) din Legea nr. 188/1999 și dispozițiile art. 87, alin. (1), lit c) din Legea nr. 161/2003.”.
Ion Stoican a fost trimis în judecată în data de 17 martie 2017, iar un an mai târziu, mai exact pe data de 07 martie 2018, dosarul a fost preluat de către ÎCCJ. De altfel, timp de 3 ani, Ion Stoican nu mai poate ocupa nicio funcție publică. Acum, secretarul primăriei Isverna va trebui să întocmească un referat în baza deciziei instanței, pentru a-l înainta prefectului de Mehedinți, care, conform legii, trebuie să emită ordinul de încetare de drept a mandatului edilului din Isverna.
Conform legii, încetarea de drept a mandatului primarului are loc în următoarele situații: demisie, sau constatarea și sancționarea, în condițiile legii privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, a unei stări de incompatibilitate. Ion Stoican a contestat legalitatea raportului ANI. Conform legii, data încetării de drept a mandatului, în situația în care legalitatea raportului de evaluare (prin care s-a constatat starea de incompatibilitate) a fost contestată, este data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a respins acțiunea de anulare a raportului de evaluare emis de ANI. În toate cazurile de încetare înainte de termen a mandatului de primar, prefectul emite un ordin prin care constată încetarea mandatului primarului.

Ordinul are la bază un referat semnat de secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, precum și actele din care rezultă motivul legal de încetare a mandatului. Referatul secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale se transmite prefectului în termen de 10 zile de la data intervenirii situației de încetare de drept a mandatului primarului. Ordinul prefectului poate fi atacat de primar la instanța de contencios administrativ în termen de 10 zile de la comunicare. Instanța de contencios administrativ este obligată să se pronunțe în termen de 30 de zile, nefiind aplicabilă procedura de regularizare a cererii. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanțe este definitivă. Data organizării alegerilor pentru funcția de primar se stabilește de către Guvern, la propunerea autorităților cu atribuții în organizarea alegerilor, pe baza solicitării prefectului.

By stjust

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *