0

Cronica de Religie

Share ITShare on Facebook
Facebook

Ce este Biserica, privită ca locaș de rugăciune?

Biserica este locașul sfânt, obștesc (public) în care sepreamărește Dumnezeu, se săvârșește Taina Sfintei Jertfe a lui Hristos și în care se adună credincioșii spre a se împărtăși din darurile și adevărurile mântuirii, prin slujirile rânduite de Domnul nostru Iisus Hristos.Dumnezeu nu a îngăduit evreilor să aibă alt templu afară de cel din Ierusalim, adică numai unul singur, din pricina înclinării spre închinarea la idoli. Nu tot așa se petrece lucrul cu creștinii care, îndată ce se adună mai mulți la un loc și vor să-și tocmească viața potrivit legii creștine, zidesc în mijlocul sau în preajma așezării lor și o biserică. Aceasta este „casa lui Dumenzeu, lăcaș sfânt, casă de rugăciune, pe pământ, în care locuiește Cel ce este mai presus de cer, Dumnezeu; lăcaș care închipuiește răstignirea, îngroparea și învierea lui Hristos”.

Unde se zidește de obicei o biserică?

O biserică se zidește de obicei în mijlocul parohiei, pe un loc mai înalt.În Vechiul Testament, Dumnezeu Se descoperă pe munți; Mântuitorul S-a rugat pe munte; pe munte era zidit Templul din Ierusalim – această preînchipuire a Bisericii creștine care, după cuvântul domnului Hristos, se cuvine să se zidească pe piatră (Matei 16,18). Locurile înalte îndeamnă îndeosebi la rugăciune; pe ele te afli departe de vuietul lumii; zgomotul pătrunde mai anevoie și te simți mai aproape de Dumnezeu. Iisus însușui S-a dat pe Sine jertfă pe muntele Golgota. Locul cel mai înalt amintește că Biserica este cetatea din vârful muntelui (Matei 5,14); este noul Ierusalim, pe care Sfântul Ioan Evanghelistul l-a văzut pogorându-se din cer (Apocalipsa 21,10). Când biserica se află zidită în mijlocul parohiei, ne dă să înțelegem și ne amintește că Bunul păstor stă necontenit în mijlocul turmei Sale celei cuvântătoare, sub chipul Sfintei Împărtășanii ce se păstrează în biserică pe Sfânta Masă din altar. De aceea ne și închinăm ori de câte ori trecem pe lângă o biserică. Biserica, locaș de rugăciune, se mai numește „casa lui Dumnezeu”, iar după nevoile pe care le slujește, se numește biserica parohială, în care se îmbisericesc creștinii dintr-o parohie; biserică de cimitir, în care se fac slujbele de pomenire a morților; biserică mănăstirească, în care se îmbisericesc călugării dintr-o mănăstire, și biserică episcopală (mitropolitană sau patriarhală), numită și catedrală, în care slujește episcopul locului.

Care este cea mai frumoasă podoabă a unei biserici?

Cea mai aleasă și mai mișcătoare podoabă a unei biserici este pictura, dacă biserica este zugrăvită peste tot după rânduială. Biserica pe dinăuntru este împodobită cu sfeșnice, cu policandre și cu candele pentru iluminat. Ele sunt lucrate din metale prețioase; totuși, cea mai aleasă podoabă este pictura. Într-o biserică, pereții sunt acoperiți pe dinăuntru, uneori și pe dinafară, din altar și până în pridvor, cu icoane, după rânduiala iconografică.

stjust

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *