Cui aparține de fapt, Euro Tyres ?

Share ITShare on Facebook
Facebook

Am mai scris, în ziarul nostru, despre EURO TYRES MANUFACTURING și insolvența sa plină de suprize.
În cadrul unui proces privind o creanță de peste 1 miliard de lei (de fapt, 212.800.760,50 USD), Tribunalul București (prin senința 4059/2019) a clarificat cine sunt de fapt, proprietarii fabricii. Din actele aflate la dosar (filele 22-121, volum 4), cât și din întâmpinarea formulată de către pârâtul Privat Bank rezultă că, atât la încheierea contractelor de împrumut, cât și la momentul încheierii contractelor de ipotecă menţionate, Privat Bank și Euro Tyre făceau parte din același grup de societăţi, fiind controlate de aceeiași acţionari. Astfel, potrivit documentelor din arhiva debitorului (EUROTYRES MANUFACTURING) rezultă, că acesta este deţinut (ca beneficiari reali și finali) de două persoane fizice, Igor Kolomoisky și Gennady Bogolyubov. Aceștia erau, la data încheierii contractelor de împrumut și constituirii ipotecilor, acţionarii (băncii ucrainene) Privat Bank Group, aceasta fiind deţinută la data de 06.06.2016 de către Igor Koloinoisky și Gennady Bogolyubov, potrivit documentelor aflate la dosar (filele 44-94, volum 5).
Gennady Bogolyubov este deţinătorul a 100% din Standard Bank Offshore Trust Company Jersey Limited, care deţine în procent de 100% Marigold Trust Company Limited. Marigold Trust Company Limited, împreună cu avocatul Christakis Konnaris, au constituit, în procente de 33,33% și respectiv 66,66%), societatea EUROTYRE SA, care este asociatul majoritar (99.995%) al societăţii Euro Tyres Manufacturing SRL, debitorul din prezenta cauză.
În conformitate cu declaraţia transmisă auditorilor debitoarei, KPMG România, avocatul Christakis Konnaris arată că participaţia sa, în procent de 66,66% la EUROTYRES SA, asociatul majoritar al debitorului, are ca beneficiari finali pe domnii Igor Kolomoisky – 50% și Gennady Bogolyubov -16,66% (fila 106, volum 5).
Prin urmare, rezultă că EUROTYRE SA – asociatul majoritar (99,995%) al debitorului Euro Tyres Manufacturing SRL, era deţinută, la momentul încheierii celor două contracte de ipotecă, în procente de 50% – 50%, de către aceeași beneficiari finali – Igor Kolomoisky și Gennady Bogolyubov – ca și Privat Bank.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *