0

De la Direcția Județeană de Statistică MEHEDINȚI

Share ITShare on Facebook
Facebook

Turism
Notă: În luna aprilie 2020, în județul Mehedinți, ca urmare a pandemiei de COVID-19, nu s-a desfășurat activitate turistică. Din același motiv, în luna mai 2020, activitatea turistică a fost puternic afectată. Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în luna mai 2020 au fost de 252, reprezentând 2,5 % din numărul de sosiri înregistrat în luna corespunzătoare din anul 2019. Din numărul total de sosiri, sosirile turiştilor români au reprezentat 99,2 % în luna mai 2020, iar în luna corespunzătoare din anul 2019 au reprezentat 90,0 %. Pe tipuri de structuri de primire turistică, sosirile înregistrate în hoteluri deţin ponderea cea mai mare: 36,5 % în mai 2020 şi respectiv, 45,7 % în luna corespunzătoare din anul 2019. Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în luna mai 2020 au fost în număr de 632, reprezentând 3,1 % din numărul de înnoptări înregistrat în luna corespunzătoare din anul 2019. Din numărul total de înnoptări, înnoptările turiştilor români au reprezentat 99,7 % în luna mai 2020, iar în luna corespunzătoare din anul 2019 au reprezentat 92,1 %. Pe tipuri de structuri de primire turistică, înnoptările înregistrate în hoteluri reprezintă 42,1 % în mai 2020 şi respectiv, 53,7 % în luna corespunzătoare din anul 2019. În perioada 1.I – 31.V.2020, sosirile înregistrate în structurile de primire turistică au scăzut cu 64,9 % față de perioada corespunzătoare din anul precedent, turiștii români reprezentând 91,7 % din total sosiri, iar pe tipuri de structuri de cazare turistică, hotelurile dețin ponderea cea mai mare (43,2 %). Înnoptările înregistrate în aceeași perioadă, au scăzut cu 66,6 % față de perioada corespunzătoare din anul precedent.

FORȚA DE MUNCĂ
Efectivul salariaţilor la sfârşitul lunii mai 2020 a fost de 45851 persoane, în scădere cu 137 de persoane (- 0,3 %) faţă de luna precedentă şi în scădere cu 613 persoane faţă de luna corespunzătoare din anul precedent (- 1,3 %). Câştigul salarial mediu nominal brut realizat în luna mai 2020 de salariaţii din judeţul Mehedinţi a fost de 4742 lei, mai mic cu 446 lei faţă de cel realizat la nivelul ţării. Câştigul salarial mediu nominal net realizat de salariaţii din judeţul Mehedinţi în luna mai 2020 a fost de 2910 lei, mai mic cu 269 de lei faţă de cel realizat la nivelul ţării.
Numărul şomerilor înregistraţi în judeţul Mehedinţi la sfârşitul lunii mai 2020 a fost de 5801 persoane (din care 3235 bărbaţi şi 2566 femei) în scădere cu 268 de persoane faţă de luna precedentă. Faţă de luna corespunzătoare din anul precedent, se înregistrează o scădere de 1210 persoane.
După nivelul de instruire, cei 5801 şomeri se grupează astfel:
– cu studii superioare 111 persoane,
– cu studii liceale şi postliceale 1265 persoane,
– cu studii primare, gimnaziale, profesionale 4425 persoane.
Numărul şomerilor indemnizaţi la sfârşitul lunii mai 2020 a fost de 1480 persoane, în creștere cu 75 persoane față de
luna precedentă. Numărul şomerilor neindemnizaţi la sfârşitul lunii mai 2020 a fost de 4321 persoane, în scădere cu 343 persoane faţă de luna precedentă. Rata şomajului în judeţul Mehedinţi la sfârşitul lunii mai 2020 a fost de 5,6 % (5,9 % la bărbaţi şi 5,3 % la femei), în scădere cu 0,3 puncte procentuale față de cea înregistrată la sfârşitul lunii precedente, şi în scădere cu 1,2 puncte procentuale faţă de luna corespunzătoare din anul precedent.
Numărul mediu al pensionarilor din sistemul asigurărilor sociale de stat, înregistraţi în judeţul Mehedinţi în trimestrul I 2020 a fost de 58861 persoane, în creștere cu 26 de persoane faţă de trimestrul precedent. Pensia medie a fost în trimestrul I 2020 de 1353 lei, în creştere cu 6 lei faţă de trimestrul precedent şi în creştere cu 204 lei faţă de cea din trimestrul corespunzător din anul precedent.

Natalitate, mortalitate şi spor
natural
În luna mai 2020, numărul născuţilor-vii a fost de 106, în scădere cu 6 copii faţă de luna precedentă, iar faţă de luna corespunzătoare din anul precedent, în scădere cu 81 de copii.
Numărul deceselor înregistrate a fost de 286, în scădere cu 15 persoane față de luna precedentă, iar comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, în scădere cu 34 de persoane decedate. În aceste condiţii, sporul natural a continuat să fie negativ (-180), decedaţii având excedent faţă de născuţii-vii, într-un număr mai mic faţă de cel înregistrat în luna precedentă (- 189) şi mai mare faţă de cel înregistrat în luna corespunzătoare din anul precedent (- 133).
În luna mai 2020, s-au înregistrat 5 decese la copiii cu vârsta sub un an, în luna precedentă nu s-au înregistrat cazuri, iar în luna corespunzătoare din anul precedent, s-au înregistrat 2 cazuri. În perioada 1.I – 31.V.2020, numărul născuților-vii a fost de 636, în scădere cu 266 față de numărul înregistrat în perioada corespunzătoare din anul precedent.
Numărul deceselor înregistrate în aceeași perioadă a fost de 1526, în scădere cu 154 de persoane față de numărul înregistrat în perioada corespunzătoare din anul precedent.

Nupţialitate şi divorţialitate
În luna mai 2020 s-au înregistrat la oficiile de stare civilă 28 de căsătorii, cu 18 mai multe faţă de cele înregistrate în luna precedentă, iar comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, s-au înregistrat cu 130 mai puține. Numărul divorţurilor pronunţate în instanță și pe cale administrativă a fost de 13, mai mare cu 9 față de numărul înregistrat în luna precedentă, iar comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, numărul înregistrat este mai mic cu 27. În perioada 1.I – 31.V.2020, numărul căsătoriilor a fost de 197, mai mic cu 267 față de numărul înregistrat în perioada
corespunzătoare din anul precedent. În aceeași perioadă, numărul divorțurilor înregistrate a fost de 50, mai mic cu 149 față de numărul înregistrat în perioada corespunzătoare din anul precedent.

stjust

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *