Medalie conferită unor jandarmi din Compania de jandarmi rurali Mehedinți (1918)

Share ITShare on Facebook
Facebook

Laurențiu-Ștefan Szemkovics

 

RÉSUMÉ

 

Dans lʼarticle „Médaille décernée à certains gendarmes de la Compagnie des gendarmes ruraux de Mehedinti (1918)”, on présente, appelant à la phaleristique, à lʼhéraldique et à la sigillographie, la Médaille de la Bravoure et de la Loyauté à laquelle ont été récompensés, en 1918, des gendarmes de la Compagnie des gendarmes ruraux de Mehedinti pour des actes exceptionnels commis pendant la Première Guerre mondiale.

Mots-clé: Compagnie des gendarmes ruraux, Mehedinți, Médaille de la Bravoure et de la Loyauté, Première Guerre mondiale, phaleristique, héraldique.

 

Prezentăm, apelând la faleristică[1], la heraldică[2] și ținând cont de recomandările fostului Comitet Internațional de Sigilografie[3], Medalia „Bărbăție și Credință” cu care au fost recompensați, în 1918, unii jandarmi din Compania de jandarmi rurali Mehedinți pentru fapte deosebite săvârșite în timpul Primului Război Mondial. Redăm mai jos descrierea și reproducerile decorației care provin de la Muzeul Jandarmeriei Române.

Medaliile „Bărbăție și Credință”, instituite în 1903, erau de metal și de trei clase: clasa I de aur, clasa II-a de argint și a III-a de bronz.

Medalia „Bărbăție și Credință” avea forma ovală (35 x 27 mm), cuprinzând, pe avers, în excizie, efigia regelui Carol I, înconjurată de legenda: CAROL I. REGE AL ROMÂNIEI; pe revers, în excizie, o ramură de lauri[4] legată în partea de jos cu o panglică și, pe trei rânduri, inscripția: BĂRBĂȚIE / ȘI / CREDINȚĂ.

Panglica era de mătase ripsată, lată de 30 mm și compusă la mijloc dintr-o dungă de culoare galben deschis, lată de 18 mm, având pe fiecare margine câte o dungă albastră și roșie, late fiecare de 3 mm.

În urma raportului ministrului de interne, medalia, însoțită de un brevet, era conferită prin decret regal, ofițerilor și agenților de poliție, care în îndeplinirea funcțiunii lor dădeau dovadă de bărbăție și credință. Medalia putea fi acordată și oricărui funcționar public sau persoană particulară care ar fi contribuit la menținerea sau restabilirea ordinii și siguranței publice, ar fi adus servicii importante poliției, ar fi salvat viața sau avutul unei persoane punându-și viața în pericol, sau ar fi săvârșit un act de bărbăție sau credință.

Deși, inițial, a fost acordată ofițerilor și agenților de poliție, funcționarilor Statului, ulterior a fost conferită și militarilor care au participat la Primul Război Mondial.

La art. IV din Legea pentru înființarea Ordinului militar de război „Mihai Viteazul” se prevedea: „Pentru faptele meritorii în timpul războiului se vor conferi atât ofițerilor combatanți, cât și celor asimilați, Ordinele Steaua României și Coroana României cu spade[5] încrucișate prin ramurile crucii, iar pentru gradele inferioare Medalia Bărbăție și Credință, cu spade încrucișate sub ramurile de laur”[6]. Așadar, în 1916 s-au adăugat spadele încrucișate sub ramurile de laur, de deasupra medaliei.[7]

 

[1] Faleristica = disciplina auxiliară a istoriei care se ocupă cu studiul decorațiilor (ordine, cruci, medalii și semne onorifice); Dorel Bahrin, Sistemul decorațiilor militare – 2000. Sistemul național de decorații, Editura Economică, București, 2005, p. 11-12.

[2] Heraldica este disciplina auxiliară a istoriei care studiază stemele, blazoanele etc.; Florin Marcu, Marele dicționar de neologisme, Editura Saeculum I.O., București, 2000, p. 422.

[3] Comitetul Internaţional de Sigilografie – organism creat în 1959 prin hotărârea Biroului executiv al Consiliului Internaţional al Arhivelor, în vederea rezolvării unor probleme practice privind păstrarea şi conservarea sigiliilor şi a stimulării cercetărilor în acest domeniu. Comitetul a contribuit la dezvoltarea teoriei şi practicii sfragistice, preocupându-se de uniformizarea terminologiei de specialitate, stabilirea elementelor necesare pentru descrierea sigiliilor, reunirea eforturilor specialiştilor în vederea creşterii longevităţii izvoarelor sigilare, elaborarea de studii menite să scoată în evidenţă importanţa sigiliilor create în diferite ţări; Dicţionar al ştiinţelor speciale ale istoriei. Arhivistică, cronologie, diplomatică, genealogie, heraldică, paleografie, sigilografie, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982, p. 77.

[4] Laur = simbolizează gloria, victoria şi triumful. Este şi emblema nemuririi, deoarece el îşi conservă verdeaţa, în ciuda rigorilor iernii. O coroană de laur marchează victoria; Cte Alph. OʼKelly de Galway, Dictionnaire archéologique et explicatif de la science du blason, tome I, Bergerac, Imprimerie générale du Sud-Ouest, 1901, p. 311.

[5] Spada = simbolul stării militare, al vitejiei, al puterii. Poate fi aplicată nedreptăţii şi poate stabili pacea şi dreptatea. De asemenea, spada este şi simbol al războiului sfânt. În tradiţiile creştine, spada este o armă nobilă, a cavalerilor şi eroilor creştini; Jean Chévalier, Alain Ghéerbrant, Dicţionar de simboluri. Mituri, vise, obiceiuri, gesturi, forme, figuri, culori, numere, vol. 3 (P-Z), Editura Artemis, Bucureşti, 1995, p. 246-247.

[6] Înaltul Decret nr. 2.968 din 26 septembrie 1916, publicat în „Monitorul Oastei” nr. 42 din 30 septembrie 1916, p. 275-276.

[7] Ordine, cruci și medalii române. Istoric, legi și regulamente, întocmite de Vintilă Ivănceanu, Petre Ionescu, Petre P. Sterescu și C. Tâmpeanu, Imprimeria Statului, București, 1927, p. 137-138; I. G. F. Cricoveanu, Codul decorațiunilor și al medaliilor conținând legile, regulamentele și decretele relative la crearea decorațiunilor și a medaliilor de la 1860 și până azi, tomul VI, ediție revăzută și completată, Giurgiu, Tipografia „Ulpiu Stanculescu”, 1928, p. 41-47; C. Flondor, Const. Moisil, Decorațiunile românești, în Enciclopedia României, vol. 1, 1938, p. 92; Gr. Constandache, Medaliile și decorațiunile militare românești, în „Buletinul Societății Numismatice Române”, anii XXIX-XXXVI, nr. 83-90, 1935-1942, p. 196; Fl. Marinescu, Modificări survenite în sistemul de decorații românești în deceniul patru al secolului XX (II), în „Studii și materiale de muzeografie și istorie militară”, tom 9, 1976, p. 158; Ștefan Catone, Neculae Șerbănescu, Dumitrașcu Bedivan, România: decorații 1859-1991, Cover, București, 1992, p. 23; pl. IX, fig. 27; Decorații românești de război 1860-1947, autori: Ion Safta, Rotaru Jipa, Tiberiu Velter, Floricel Marinescu, Editura Universitaria, București, 1993, p. 131-133; Eugen Calianu, Decorațiile românești de la Cuza-Vodă la regele Mihai I, Editura Eminescu, București, 2006, p. 32, fig. 44-45, p. 89; Cavaleri ai Ordinului militar de război „Mihai Viteazul”, autori: Eugen Stănescu, Gavriil Preda, Mircea Cosma, Iulia Stănescu, Sibiu, Salgo, 2012, p. 16; Tudor Alexandru Martin, Katiușa Pârvan, Cătălina Opaschi, Onoarea națiunilor (II). Ordine și decorații românești din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României, Muzeul Național de Istorie a României, București, 2016, p. 98-100; Laurențiu-Ștefan Szemkovics, Decorații conferite personalului polițienesc în perioada 1917-1919 / Decorations awarded to the Police staff between 1917-1919, Editura Ministerului Afacerilor Interne, București, 2019, p. 33-35; idem, Două decorații decernate unor jandarmi (1917-1918), în „Jandarmeria Română”, nr. 49, decembrie 2019, p. 78-79; idem, Două distincții onorifice conferite unor jandarmi în 1918, în „Cercetări Numismatice”, XXI-XXII, Muzeul Național de Istorie a României, București, 2015-2016, p. 160, 161; idem, Distincții acordate grănicerilor, jandarmilor și polițiștilor în perioada 1916-1918, în „Monitor cultural-educativ”, nr. II/2017, Editura Ministerului Afacerilor Interne, București, p. 21-22; idem, Distincții acordate jandarmilor în perioada 1917-1919, Editura Ministerului Afacerilor Interne, București, 2018, p. 15-18; idem, Distincții conferite jandarmilor români în perioada 1917-1919, în „Oltenia. Studii. Documente. Culegeri”, Seria IV-a, nr. 6, 2018, Editura SITECH, Craiova, 2018, p. 74-76; idem, Distincții onorifice acordate grănicerilor români în 1916, în „Monitor cultural-educativ”, nr. II/2018, Editura Ministerului Afacerilor Interne, București, 2018, p. 18-19 și p. 24, fig. 11-14; idem, Distincții onorifice acordate unor pompieri români în 1919, în „Pentru Patrie”, septembrie 2018, editată de Ministerul Afacerilor Interne, p. 37; idem, Distincții onorifice conferite grănicerilor români în perioada 1916-1917, Editura Ministerului Afacerilor Interne, București, 2019, p. 31-46; idem, Patru decorații conferite unor grăniceri români, în „Buletin documentar și de informare privind activitatea de prevenire și combatere a corupției”, anul XIII, nr. 1 (24), 2019, Serie Nouă, Editura Ministerului Afacerilor Interne, p. 36-38, 45-46; Laurențiu-Ștefan Szemkovics, Augustin Mureșan, Distincții onorifice conferite grănicerilor români în perioada 1918-1919 / Honorific distinctions awarded to Romanian frontier guards between 1918 and 1919, Edit Moroșan, București, 2018, p. 30-32, 88.

 

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *