reclama ta aici

Ping Pong, prin iarnă, cu păcura pe trenuri …

Comisia de industrii și servicii a Camerei Deputaților a modificat textul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2019, rezultatul fiind cel puțin interesant.

 

LEGE 223 /2019 , pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2019 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unei cantităţi de păcură necesare asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic pentru încălzirea populaţiei din municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ARTICOL UNIC

Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5 din 15 februarie 2019
privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unei cantităţi de păcură necesare asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic pentru încălzirea populaţiei din municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 18 februarie 2019, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul 1, alineatul (1)  se modifică şi va avea următorul cuprins:

ART. 1     (1) Se aprobă scoaterea din stocurile disponibile păstrate în rezervele de stat, cu titlu de împrumut, până la data de 31 octombrie 2019, a cantităţii de 9.941 tone păcură, iar până la data de 31 octombrie 2020, a cantităţii de 25.000 tone păcură, necesare asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic pentru încălzirea populaţiei din municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi.”

2. La articolul 1, după alineatul (2)  se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

  „(3) Cantitatea de 25.000 tone de păcură prevăzută la alin. (1) se pune la dispoziţia Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică numai după restituirea sau achitarea cantităţii de 9.941 tone păcură.”

3. La articolul 3, alineatul (1)  se modifică şi va avea următorul cuprins:

ART. 3     (1) În cazul nerestituirii împrumutului prevăzut la art. 1 alin. (1), Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică va suporta pentru primele 30 de zile penalităţi de întârziere la plată la nivelul celor prevăzute de lege pentru creanţele bugetare la valoarea produsului prevăzută în contractul de împrumut, după care Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale va emite facturi pentru valoarea combustibilului calculată la preţul pieţei de la data facturării.”

 

4. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 5, cu următorul cuprins:

Art. 5. –  Până la data împlinirii termenului de restituire sau în cadrul termenului prevăzut la art. 3 alin. (1), Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică are dreptul să solicite Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale achitarea valorii produselor împrumutate calculată la prețul pieței de la data facturării.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ION-MARCEL CIOLACU
PREȘEDINTELE SENATULUI
TEODOR-VIOREL MELEȘCANU

București, 20 noiembrie 2019.

Nr. 223.

Raportul comisiei:rp122(1)

Legea 223 /2019 :pr122_19

Ordonanța de urgență 5 / 2019, varianta inițiala :OUG_5_2019

Be the first to comment on "Ping Pong, prin iarnă, cu păcura pe trenuri …"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*