reclama ta aici

Pacienţii ar putea avea acces la lista cu deconturile medicale

Astfel, pacienţii ar putea avea acces la lista cu deconturile efectuate pentru fiecare dintre serviciile medicale, serviciile de îngrijire a sănătăţii, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi celelalte servicii la care au dreptul. “La cerere, casa de asigurări de sănătate la care este luată în evidenţă persoana asigurată, comunică în termen de 45 de zile persoanei lista cu serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale de care a beneficiat persoana asigurată în anul precedent, decontate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, cu precizarea contravalorii acestora, a furnizorilor care le-au efectuat/eliberat, precum şi a datei efectuării/eliberării acestora”. Lista cu decontările de care a beneficiat asiguratul va putea fi accesată şi prin intermediul dosarului electronic al pacientului. Asigurații pot verifica ce anume şi cât se decontează de către CNAS în numele lor. Practic, fiecare asigurat poate suprapune raportul de cheltuieli de la CNAS peste serviciile medicale oferite în realitate – ceea ce în alte democraţii e o banalitate. Astfel, asiguraţii vor putea vedea exact ce decontări s-au făcut în numele lor şi pot reclama posibile fraude făcute în numele lor. Înainte de această iniţiativă, accesul era foarte greoi şi extrem de limitat, asiguraţii primind rapoarte, şi acelea foarte întârziate, doar pentru serviciile medicale oferite.
Proiectul a fost respins de Senat, însă deoarece Camera Deputaţilor este forul legislativ decizional în acest caz, legea va merge la preşedintele Klaus Iohannis pentru pro-mulgare.

Be the first to comment on "Pacienţii ar putea avea acces la lista cu deconturile medicale"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*