APEL DE URGENŢĂ CĂTRE PROCURATURĂ ŞI DNA!

Pe facebook încă domnește lozinca CINE STRIGĂ MAI TARE ARE DREPTATE! Și când mai găsești și adepți, sau LIKE-eriști, e și mai bine. Un astfel de caz avem și noi, la Drobeta, cu un om de cultură. care s-a supărat pe tot și toate, și a scris următoarele:

ROG SESIZARE DIN OFICIU, SAU LA ACEASTĂ CERERE! SĂ SE CERCETEZE MODUL CUM AU FOST CHELTUIŢI SUTELE DE MII DE EURO DE CĂTRE UAT DROBETA TURNU SEVERIN PRIN PALATUL CULTURII ,,TEODOR COSTESC,, DE ZILELE SEVERINULUI şi de alte activităţi nesemnificative, DE ANI DE ZILE! Ce sume au fost folosite din banii contribuabililor, şi ce BANI s-au scurs de către, firme, fundaţii, asociaţii etc. ale lui CEZAR STOENESCU, de exemplu, şi ale altora, ce sume au intrat în conturile respective şi unde au mers sumele retrase, ŞI MAI ALES FAPTUL CĂ mai toate evenimentele, în care s-au cheltuit bani mulţi s-au învârtit cam în acelaşi cerc! VĂ ROG SĂ CONSIDERAŢI ACEASTA CA PE O SESIZARE OFICIALĂ!

VĂ ROG REDISTRIBUITI CU TOTII PÂNĂ VOR ÎNŢELEGE ŞI INSTITUŢIILE STATULUI SĂ FACĂ CEVA ÎNTR-UN ORAŞ CARE MOARE DE FOAME, IAR ALŢII SE ÎNDESTULEAZĂ DIN BANUL PUBLIC! ŞI MAI ALES DIN CULTURĂ, SPRE RUŞINEA LUMII!
Facebook
VIOREL MIREA

Numai că și noi am găsit ceva din „opera” domnului în cauză, pe când era DIRECTOR la o Direcție a Primăriei Drobeta Turnu Severin:

Cu privire la evidența cărților editate

În anul 2018, la solicitarea D-lui director executiv Mirea Viorel, Centrul Național ISBN, Biblioteca Națională a României prin adresa nr. 37/29.03.2018 a luat act de transferul Editurii Terra Grifonis din cadrul Centrului European de Literatură Gura Văii către Direcția de Patrimoniu Istoric și Cultural Mehedinți, transferul editurii efectuându-se de către d-nul director fără aprobarea conducerii Primăriei sau Consiliului Local. În urma transferului editurii către Direcția de patrimoniu istoric și turism cultural în baza activităților secundare aprobate prin ROF, activități de editare a cărților, directorul executiv a comandat și decontat suma de 32.712 lei, reprezentând un număr de 3000 cărți în sumă de 24.396 lei și 900 de reviste Terra Grifonis în valoare de 8316 lei, către tipografiile SC Tipografia Argus SRL Drobeta Turnu Severin și Asociația culturală Autograf Craiova, fără a exista o decizie de aprobare privind oportunitatea de editare și tipărire a acestora în consiliul administrativ, art. 17 din ROF.
Tipografierea acestor cărți s-a efectuat în baza unor contracte de editare încheiate de directorul executiv cu diverși autori cărora li s-a cedat din numărul total de cărți tipărite un anumit număr de cărți, reprezentând drepturi de autor. În acest mod directorul executiv a comandat tipărirea următoarelor cărți:
Arhiva groazei, autor Dumitru Andreca 200 buc x 13,55 lei/buc cu tva=2709 lei
Corespondență Ștefan Odobleja 200 buc x 33,08 lei/buc cu tva=6615 lei
Nu, acesta nu sunt eu Mihaylo Vasilievici 300 buc x 11,03 lei/buc cu tva=3307 lei
Iarba fiarelor autor Viorel Mirea 500 buc x 8,61 lei/buc cu tva=4305 lei
Oarba cu o mie de ochi autor Victoria Seimeanu 300 buc x 4,3 lei/buc cu tva=1291 lei
Istoria orașului Turnu Severin 500 buc x 7,54 lei/buc cu tva=3769 lei
Monografia insulei Ada Kaleh 300 buc x 6,09 lei/buc cu tva=1827 lei
165 trepte ale istoriei severinene, autor Mircea Borcoman 300 buc x 13,86 lei/buc cu tva=4158 lei
Un domn român Mircea cel mare 400 buc x 11,9 lei/buc cu tva=3570 lei
Total 3000 bucăți = 24396 lei

Prin contractul de editare nr. 212/21.06.2018, directorul executiv în calitate de autor al cărții Iarba Fiarelor a trecut în mod eronat în acest contract ca director interimar din partea Direcției pe ec. Mladin Ion, inspector de specialitate IA fără știința acestuia, în locul acestuia semnând ec. Strinoiu Aneta Angelica, inspector de specialitate debutant, prin acest contract a angajat instituția la tipografierea unui număr de 500 de exemplare în sumă de 4305 lei cu TVA, din care 100 de xemplare trebuiau să rămână autorului cărții ca drept de autor, conform pct. 3.3. din contract, dar în realitate directorul executiv Mirea Viorel a beneficiat de 141 de cărți în valoare de 1214 lei (141 buc x 8,61 lei/buc), așa cum rezultă din fișa de magazie a instituției.

Deoarece directorul executiv Mirea Viorel a beneficiat în plus de 41 de cărți Iarba Fiarelor recomandăm:

Restituirea sumei de 353 lei prin depunere la casieria instituției reprezentând c/val celor 41 de cărți primite în plus față de drepturile de autor cuvenite (100 buc.)

În aceea ce privește modul de evidențiere a acestor cărți și reviste se constată faptul că ele sunt înregistrate în fișele de magazie, nu și în evidența contabilă, la un preț mai mare decât cel de tipărire, iar eliberarea lor din gestiune se face pe baza de proces verbal pentru cele care se distribuie către Castelul de apă pentru vânzare, iar cele care se distribuie în mod gratuitt ca suveniruri către participanți la diferitele manifestări culturale se scad din gestiune în baza unui referat întocmit de gestionar și aprobat de directorul executiv. S-a constatat că în balanțele de verificare întocmite în perioada martie-octombrie 2018 nu exista un cont sintetic și analitic în care să fie înregistrate aceste cărți, ele figurând doar în evidența etnic-operativă, fișele de magazie. Editarea acestor cărți s-a făcut în condițiile în care instituția avea în stoc la 31.10.2018 în contul 371 mărfuri, suveniruri în valoare de 13788 lei, deoarece obiectul de activitate al Direcției este conținut de codul CAEN 9103-gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic ne exprimăm opinia că suma de 32712 lei reprezentând c/val tipărire cărți și reviste este o cheltuială neeconomicoasă, iar cheltuiala efectuată nu se justifică cu atât mai mult cu cât Direcția avea achiziționate suveniruri în sumă de 13788 lei, precum și faptul că aceastăa decizie de editare nu a fost luată în consiliul administrativ, care dacă a funcționat sau nu, a făcut-o formal, având în veder că nu au fost prezentate documente în acest sens. Aceste cheltuieli neeconomicoase sunt datorate în special lipsei organizării controlului intern/managerial de către directorul executiv al instituției, precum și lipsa procedurilor de sistem și operaționale care trebuiau emise în cadrul celor 16 standarduri prevăzute în OSG 600/2018. În perioada martie-octombrie 2018, directorul instituției a încheiat contracte de colaborare cu diferite persoane fizice, angajând astfel instituția la cheltuieli în sumă de 113.708 lei, majoritatea sumelor fiind achitate prin casieria instituției pe documente numite Stat plată colaboratori, sume din care s-a reținut impozitul pe venit în procent de 10%, cu toate că în statul de personal aprobat prin HCL 34/2018 exista un număr de 20 de posturi.

(VA URMA)

One comment

  • levantin velicusas

    …MIREA A JMANGLIT CAT A PUTUT DIN INSTITUTIA UNDE AJUNSESE MARE SCULA PE BASCULA!!!!, AU JMANGLIT SI EL SI CHIOARA AIA DE MUIERI-SA…DACA ARE CINEVA TIMP SA SE IA DUPA ACEST OM SARIT DE PE FIX, PROST SI RAU LA SUFLET….S-O FACA…AU MAI FACUT-O SI ALTII, CARE AJUNSESERA SA-L CREADA MARE POET PE ACEST ZARGHIT!!!!…se mai si da mare mason…hahahaha!

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *