0

De la Direcția de Statistică MEHEDINȚI

Share ITShare on Facebook
Facebook

Industrie
(serie brută) pentru unităţile din judeţ cu activitate principală de industrie cercetate statistic (eşantion reprezentativ), a fost în luna aprilie 2019 de 78,2 %, înregistrând o scădere de 21,8 %, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent. În perioada 1.I – 30.IV.2019, producţia industrială a înregistrat o scădere a volumului de activitate de 15,4 % comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2018.
Exporturile de bunuri (FOB), au fost în luna februarie 2019 de 10882 mii euro, în scădere faţă de luna februarie 2018, cu 1966 mii euro. Ponderea cea mai mare (42,1 %) o deţin exporturile de “ Alte produse nenominalizate în altă parte “ .
Importurile de bunuri (CIF) derulate în luna februarie 2019 au fost de 6940 mii euro, în creştere faţă de luna februarie 2018, cu 4 mii euro. Ponderea cea mai mare (57,5 %) o deţin importurile de “ Alte produse nenominalizate în altă parte “. Principalii parteneri comerciali ai judeţului Mehedinţi în luna februarie 2019, după ponderea deţinută în totalul schimburilor comerciale, au fost pe fluxul de export: Italia (51,8 %), Olanda (20,3 %), iar pe fluxul de import: Italia (67,0 %), Germania (5,3 %), Austria (4,7 %).

Turism
Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în luna aprilie 2019 au fost de 7981, în creştere cu 867 (12,2 %) faţă de cele înregistrate în luna corespunzătoare din anul 2018. Din numărul total de sosiri, sosirile turiştilor români au reprezentat 91,6 % în luna aprilie 2019, iar în luna aprilie 2018 au reprezentat 88,9 %. Pe tipuri de structuri de primire turistică, sosirile înregistrate în hoteluri deţin ponderea cea mai mare: 53,1 % în aprilie 2019 şi respectiv, 51,7 % în luna aprilie 2018. Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în luna aprilie 2019 au fost în număr de 16488, în creştere cu 2565 (18,4 %) faţă de cele înregistrate în luna corespunzătoare din anul 2018. Din numărul total de înnoptări, înnoptările turiştilor români au reprezentat 93,9 % în luna aprilie 2019, iar în luna aprilie 2018 au reprezentat 90,0 %. Pe tipuri de structuri de primire turistică, înnoptările înregistrate în hoteluri reprezintă 57,1 % în aprilie 2019 şi respectiv, 54,7 % în luna aprilie 2018. În perioada 1.I – 30.IV.2019, sosirile înregistrate în structurile de primire turistică au crescut cu 1,7 % faţă de perioada corespunzătoare din anul 2018, turiştii români reprezentând 91,0 % din total sosiri, iar pe tipuri de structuri de cazare turistică, hotelurile deţin ponderea cea mai mare (52,5 %). Înnoptările înregistrate în aceeaşi perioadă, au scăzut cu 10,2 % faţă de perioada corespunzătoare din anul 2018, turiştii români reprezentând 92,8 % din total înnoptări, iar pe tipuri de structuri de cazare turistică, în hoteluri s-au înregistrat 54,8 % din total. Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în luna aprilie 2019 a fost de 27,0 % pe total structuri de cazare turistică, în creştere cu 5,4 puncte procentuale faţă de cel înregistrat în luna corespunzătoare din anul 2018.

Forța de muncă
Efectivul salariaţilor la sfârşitul lunii aprilie 2019 a fost de 45545 persoane, în creştere cu o persoană faţă de luna anterioară şi în creştere cu 729 de persoane faţă de luna aprilie 2018 (1,6 %).
Câştigul salarial mediu nominal brut realizat în luna aprilie 2019 de salariaţii din judeţul Mehedinţi a fost de 4485 lei, mai mic cu 620 lei faţă de cel realizat la nivelul ţării.
Câştigul salarial mediu nominal net realizat de salariaţii din judeţul Mehedinţi în luna aprilie 2019 a fost de 2730 lei, mai mic cu 385 lei faţă de cel realizat la nivelul ţării.

ȘOMAJ
Numărul şomerilor înregistraţi în judeţul Mehedinţi la sfârşitul lunii aprilie 2019 a fost de 7154 persoane (din care 4234 bărbaţi şi 2920 femei) în scădere cu 355 persoane faţă de luna martie 2019. Faţă de luna aprilie 2018 se înregistrează o scădere de 2128 de persoane.
După nivelul de instruire, cei 7154 de şomeri se grupează astfel: cu studii superioare 94 persoane; cu studii liceale şi postliceale 1142 persoane; cu studii primare, gimnaziale, profesionale 5918 persoane.
Numărul şomerilor indemnizaţi la sfârşitul lunii aprilie 2019 a fost de 1105 persoane, în scădere cu 142 de persoane faţă de luna martie 2019.
Numărul şomerilor neindemnizaţi la sfârşitul lunii aprilie 2019 a fost de 6049 de persoane, în scădere cu 213 persoane faţă de luna martie 2019.
Rata şomajului în judeţul Mehedinţi la sfârşitul lunii aprilie 2019 a fost de 6,9 % (7,5 % la bărbaţi şi 6,1 % la femei ), în scădere cu 0,3 puncte procentuale faţă de cea înregistrată la sfârşitul lunii martie 2019, şi în scădere cu 2,0 puncte procentuale faţă de luna aprilie 2018.

Pensionari
Numărul mediu al pensionarilor din sistemul asigurărilor sociale de stat, înregistraţi în judeţul Mehedinţi în trimestrul I 2019 a fost de 58940 persoane, în scădere cu 155 de persoane faţă de trimestrul anterior. Faţă de trimestrul I al anului 2018 numărul mediu al pensionarilor din sistemul asigurărilor sociale de stat a scăzut cu 104 persoane. Pensia medie a fost în trimestrul I 2019 de 1149 lei, în creştere cu 2 lei faţă de trimestrul anterior şi în creştere cu 112 lei faţă de cea din trimestrul I al anului 2018.

Natalitate, mortalitate
şi spor natural
În luna aprilie 2019, numărul născuţilor-vii a fost de 132, în creştere cu 12 copii faţă de luna martie 2019, iar faţă de luna aprilie din anul 2018, în scădere cu 3 copii. Numărul deceselor înregistrate a fost de 284, în scădere cu 92 de persoane faţă de luna martie 2019, iar comparativ cu luna aprilie 2018, în scădere cu 45 de persoane decedate. În aceste condiţii, sporul natural a continuat să fie negativ ( -152), decedaţii având excedent faţă de născuţii-vii, într-un număr mai mic faţă de cel înregistrat în martie 2019 (- 256) şi mai mic faţă de cel înregistrat în aprilie 2018 (- 194). În luna aprilie 2019 s-a înregistrat un deces la copiii cu vârsta sub un an, în luna martie 2019 s-au înregistrat 3 cazuri, iar în luna aprilie 2018, 2 cazuri. În perioada 1.I – 30.IV.2019, numărul născuţilor-vii a fost de 550, în scădere cu 67 de copii faţă de numărul înregistrat în perioada corespunzătoare din anul precedent.
Numărul deceselor înregistrate în aceeaşi perioadă a fost de 1351, în creştere cu 21 de persoane faţă de cele înregistrate în perioada 1.I – 30.IV.2018.

Nupţialitate şi divorţialitate
În luna aprilie 2019 s-au înregistrat la oficiile de stare civilă 82 de căsătorii, cu 2 mai puţine faţă de cele înregistrate în luna martie 2019, iar comparativ cu luna aprilie 2018, s-au înregistrat cu 50 mai puţine. Numărul divorţurilor pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi conform Legii nr. 202/2010 a fost de 12, mai mare cu 1 faţă de numărul celor pronunţate în luna martie 2019, iar comparativ cu luna aprilie 2018, mai mic cu 41. În perioada 1.I – 30.IV.2019, numărul căsătoriilor a fost de 305, mai mic cu 37 faţă de numărul înregistrat în perioada corespunzătoare din anul precedent. În aceeaşi perioadă, numărul divorţurilor înregistrate a fost de 57, mai mic cu 35 faţă de numărul înregistrat în perioada corespunzătoare din anul precedent.

Construcții
În perioada 1.I – 30.IV.2019, s-au eliberat 97 de autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale (cu o suprafaţă utilă de 16570 mp), în scădere cu 3,0 % faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent. Pe medii, autorizaţiile eliberate pentru clădiri rezidenţiale în perioada 1.I – 30.IV.2019 în mediul rural deţin 52,6 % din total, înregistrându-se o scădere de 20,3 % comparativ cu perioada corespunzătoare din anul precedent, în mediul urban înregistrându-se o creştere de 27,8 %. În perioada 1.I – 30.IV.2019, au mai fost eliberate autorizaţii de construire pentru: Hoteluri şi clădiri similare (6 în suprafaţă utilă de 1159 mp), Alte clădiri (39 în suprafaţă utilă de 6034 mp), Extinderi la clădiri rezidenţiale existente 13 în suprafaţă utilă de 1164 mp). Locuinţele terminate în trimestrul I 2019 1 au fost în număr de 45, din care 21 în mediul urban şi 24 în mediul rural. Comparativ cu numărul locuinţelor terminate în trimestrul I al anului 2018, numărul acestora a scăzut cu 9 (mai mult cu 4 locuinţe în mediul urban şi mai puţin cu 13 locuinţe în mediul rural).
Toate cele 45 de locuinţe au fost executate din fondurile populaţiei.

Numărul înmatriculărilor de societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris în judeţul Mehedinţi în luna aprilie 2019 a fost de 4, cu un capital social de 0,8 mii lei (echivalentul a 186,7 dolari SUA, respectiv 166,0 euro). Comparativ cu luna martie 2019, numărul acestora este mai mare cu 1, iar comparativ cu luna aprilie 2018, este aceeaşi diferenţă. În perioada 1.I – 30.IV.2019, numărul înmatriculărilor de societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris a fost de 10, cu un capital social de 5,7 mii lei (echivalentul a 1345,2 dolari SUA, respectiv 1190,1 euro).

stjust

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *