reclama ta aici

RAFAEL IONEL DUNĂRINȚU, condamnat la 3 ANI și 4 LUNI de ÎNCHISOARE

Solutia pe scurt:

Admite apelurile declarate de inculpaţii Dunărinţu Ionel Rafael, SC Trans Exfor SRL, Semen Nicolae Lucian, Butaru Cristian, Butaru Sorin Vasile şi Jugănaru Petruş Sorinel şi partea civilă Statul Român, reprezentat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Respinge ca nefondat apelul declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinţi. Desfiinţează în parte sentinţa penală, pe latură penală şi civilă şi, rejudecând:

1. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare aplicată inculpatului Dunărinţu Ionel Rafael în pedepsele componente, pe care le repune în individualitate. Reduce pedepsele principale la care a fost condamnat apelantul inculpat Dunărinţu Ionel Rafael pentru fiecare dintre cele două infracţiuni, de la câte 3 ani închisoare la câte 2 ani şi 6 luni închisoare. În baza art. 38 alin. 1, art. 39 alin. 1 lit. b C.pen. recontopeşte cele două pedepse de câte 2 ani şi 6 luni închisoare în pedeapsa cea mai grea, de 2 ani şi 6 luni închisoare la care adaugă un spor de 10 luni închisoare, reprezentând 1/3 din cealaltă pedeapsă, apelantul inculpat urmând să execute în final pedeapsa de 3 ani şi 4 luni închisoare, în regim de detenţie. Menţine dispoziţiile privitoare la pedepsele complementare şi accesorii.

2. Descontopeşte pedeapsa rezultantă aplicată inculpatei persoane juridice SC Trans Exfor SRL în pedepsele componente, pe care le repune în individualitate. În baza art. 396 alin. 6 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. h C.pr.pen. rap. la art. 10 alin. 1 teză III din Legea nr. 241/2005, în vigoare la data săvârşirii faptei, încetează procesul penal privind pe inculpata persoană juridică SC Trans Exfor SRL pentru infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 C.pen. actual. În baza art. 91 alin. 1 lit. c C.pen. anterior aplică inculpatei sancţiunea administrativă a amenzii în cuantum de 500 lei. În baza art. 33 lit.a, art. 40 ind.1 alin. 1, 3 şi art. 35 C.pen. anterior recontopeşte pedepsele aplicate prin sentinţa apelată pentru infracţiunile prev. de art. 107 alin. 1 lit. d din Legea nr. 46/2008 Codul silvic, cu aplic. art. 5 C.pen. actual şi prev. de art. 109 alin. 1 lit. d din Legea nr. 46/2008 Codul silvic, cu aplic. art. 5 C.pen. actual în pedeapsa cea mai grea, apelanta inculpată urmând să execute pedeapsa principală cea mai grea, de 20.000 lei amendă penală şi pedeapsa complementară prev. de art. 53 ind. 1 alin. 3 lit. e teza a II-a C.pen. anterior, a afişării hotărârii de condamnare pe o perioadă de două luni la sediul societăţii.

3. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 10 luni închisoare aplicată inculpatului Semen Nicolae Lucian în pedepsele componente, pe care le repune în individualitate. Reîncadrează juridic faptele pentru care a fost trimis în judecată inculpatul Semen Nicolae Lucian din infracţiunile de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (două acte materiale), prev. de art. 322 alin. 1 C.pen. actual, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. actual, instigare la infracţiunea de tăiere de arbori din fondul forestier naţional, prev. de art. 47 C.pen. actual rap. la art. 107 alin. 1 lit. d din Legea nr. 46/2008, instigare la infracţiunea de furt de arbori din fondul forestier naţional, prev. de art. 47 C.pen. actual rap. la art. 109 alin. 1 lit. d din Legea nr. 46/2008 şi evaziune fiscală, prev. de art. 9 lit. c din Legea nr. 241/2005 în infracţiunile de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (două acte materiale), prev. de art. 290 alin. 1 C.pen. anterior, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. anterior, art. 5 C.pen. actual, instigare la infracţiunea de tăiere de arbori din fondul forestier naţional, prev. de art. 25 C.pen. anterior rap. la art. 108 alin. 1 lit. d, alin. 2 lit. a din Legea nr. 46/2008 cu aplic. art. 5 C.pen. actual, instigare la infracţiunea de furt de arbori din fondul forestier naţional, prev. de art. 25 C.pen. anterior rap. la art. 110 alin. 1 lit. d, alin. 2 lit. a din Legea nr. 46/2008 cu aplic. art. 5 C.pen. actual şi evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 C.pen. actual. În baza art. 396 alin. 5 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.pr.pen. achită pe inculpatul Semen Nicolae Lucian pentru infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 290 alin. 1 C.pen. anterior, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. anterior (două acte materiale) şi art. 5 C.pen. actual. În baza art. 396 alin. 6 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. h C.pr.pen. rap. la art. 10 alin. 1 teza III din Legea nr. 241/2005, în vigoare la data săvârşirii faptei, încetează procesul penal privind pe inculpatul Semen Nicolae Lucian pentru infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 C.pen. actual. În baza art. 91 alin. 1 lit. c C.pen. anterior aplică sancţiunea administrativă a amenzii în cuantum de 500 lei. În baza art. 25 C.pen. anterior rap.la art. 108 alin. 1 lit. d, alin. 2 lit. a din Legea nr. 46/2008 Codul silvic, art. 74 alin. 1 lit. a şi alin. 2 C.pen. anterior, art. 76 alin. 1 lit. c C.pen. anterior, art. 5 C.pen. actual, condamnă pe inculpatul Semen Nicolae Lucian la pedeapsa de 3 ani închisoare. În baza art. 25 C.pen. anterior rap. la art. 110 alin. 1 lit. d, alin. 2 lit. a din Legea nr. 46/2008 Codul silvic, art. 74 alin. 1 lit. a şi alin. 2 C.pen. anterior, art. 76 alin. 1 lit. c C.pen. anterior, art. 5 C.pen. actual, condamnă pe inculpatul Semen Nicolae Lucian la pedeapsa de 3 ani închisoare. În baza art. 33 alin. 1 lit. a, art. 34 alin. 1 lit. b C.pen. anterior contopeşte pedepsele de mai sus, în pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare. În baza art. 71 C.pen. anterior interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei, exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. anterior. În baza art. 86 ind. 1 C.pen. anterior dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 6 ani, stabilit conform art. 86 ind. 2 C.pen. În baza art. 86 ind. 3 alin. 1 lit. a-d C.pen. anterior, obligă inculpatul ca pe durata termenului de încercare să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: – să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Mehedinţi; – să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; – să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; – să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lor de existenţă. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 86 ind. 4 C.pen. anterior. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. anterior pedeapsa accesorie se suspendă pe durata suspendării executării pedepsei principale.

4. Înlătură dispoziţia privitoare la aplicarea art. 386 C.pr.pen. şi art. 5 C.pen. actual, privind pe inculpatul Jugănaru Petruş Sorinel. Reîncadrează juridic fapta pentru care a fost trimis în judecată inculpatul Jugănaru Petruş Sorinel din infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată prev. de art. 322 alin. 1 C.pen. actual, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. actual (patru acte materiale), în infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art. 290 alin. 1 C.pen. anterior, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. anterior (patru acte materiale) şi art. 5 C.pen. actual. În baza art. 290 alin. 1 C.pen. anterior, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. anterior, art. 5 C.pen. actual şi art. 396 alin. 10 C.pr.pen. condamnă pe inculpatul Jugănaru Petruş Sorinel la pedeapsa de 2 luni închisoare pentru două acte materiale, privind exemplarul nr. 3 al avizelor nr. 4282521 şi 4282522. Menţine aplicarea art. 71 C.pen. anterior, art. 81 C.pen. anterior şi art. 71 alin. 5 C.pen. anterior.

5. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 2 luni închisoare, aplicată inculpatului Butaru Cristian în pedepsele componente, pe care le repune în individualitate. În baza art. 396 alin. 5 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.pr.pen. achită pe inculpatul Butaru Cristian pentru infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. 1 C.pen. actual, cu aplic. art. 5 C.pen. actual. Menţine pedeapsa principală de 2 ani închisoare aplicată inculpatului Butaru Cristian pentru infracţiunea prev. de art. 107 alin. 1 lit. d din Legea nr. 46/2008, cu aplic. art. 5 C.pen. actual. Înlătură aplicarea pedepselor complementare şi accesorii. În baza art. 91 C. pen. actual dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani închisoare şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen. În baza art. 93 alin. 1 C. pen. actual obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Mehedinţi la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. b C. pen. actual impune inculpatului obligaţia de a frecventa un program de reintegrare social derulat de către serviciul de probaţiune sau în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza la art. 93 alin. 3 C. pen. actual, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul instituţiilor stabilite de Primăriei Baia de Aramă, pe o perioadă de 120 de zile lucrătoare. În baza art. 404 alin. 2 C.pr.pen. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen. Actual.

6. Înlătură pedepsele complementare şi accesorii aplicate apelantului inculpat Butaru Sorin Vasile.

7. Admite acţiunea civilă formulată de Statul Român prin ANAF, reprezentat de DGRFP Craiova şi obligă pe inculpatul Semen Nicolae Lucian, în solidar cu inculpata persoană juridică SC TRANS EXFOR SRL la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere, aferente debitului de 2.331 lei, calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data săvârşirii faptei până la data de 10.03.2017, data achitării debitului. Înlătură dispoziţia privitoare la anularea înscrisurilor falsificate, avizelor de însoţire a materialului lemnos nr. 3026013/28.09.2013, 4285262/01.10.2013, 4282562/01,10,2013, 4282561/01.10.2013, 4282522/04.10.2013, 4282521/04.10.2018, 4282560/01.10.2013. Dispune anularea exemplarului 3 al avizelor de însoţire a materialului lemnos nr. 4282521/04.10.2013 şi 4282522/04.10.2013. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate care nu sunt contrare prezentei decizii.

Cheltuielile judiciare din apel rămân în sarcina statului, onorariile avocaţilor desemnaţi din oficiu pentru apelanţii inculpaţi Dunărinţu Ionel – Rafael, SC Trans Exfor SRL, Semen Nicolae Lucian, Butaru Sorin Vasile, Butaru Cristian, în sumă de câte 520 lei rămân în sarcina statului, urmând a se vira din fondurile MJ în contul BA Dolj. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 18.06.2019.
Document: Hotarâre 953/2019 18.06.2019

Be the first to comment on "RAFAEL IONEL DUNĂRINȚU, condamnat la 3 ANI și 4 LUNI de ÎNCHISOARE"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*