reclama ta aici

Dor de DUICU…

19.02.2019, ora 9:00,
Complet de judecată: Completul nr. 9 AP
Soluție: Amână cauza
Detalii soluţie:
I. Asupra cererilor de probatorii:
A. Cu privire la cererea de probatorii formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie:
În temeiul dispoziţiilor art. 100 alin. 2 Cod procedură penală încuviinţează proba testimonială, constând în audierea martorilor Dumitrescu Doru, Andreescu Anghel, Viziru Mihaela Cosmina, Bădescu Adrian Ştefan, Stoica Vlad Ştefan, Boţilă Marian, Cican Adrian, Bădescu Doru, Nenu Florina-Karla, Buşoi Cristian Silviu, Nebancea Marian-Lucian, Litră Daniel Nicu, Nedelcu Elena, Ene Tiţa, Moldoveanu Ioan, Neţoiu Titu, Gheorghe Constantin, Mijache Loredana Andreea, Popescu Margareta, Bosoancă Adrian-Doru, Boşoancă Lucian, Mednyanszky Ştefan-Ladislau, Tuce Floricel, Bădănoiu Adrian, Sică Valerian, Boţilă Eduard, Popiţu Ilie şi Bidilici Adrian.
În temeiul dispoziţiilor art. 100 alin. 2 Cod procedură penală admite cererea privitoare la administrarea probei cu înscrisuri, constând în actele existente la dosarul cauzei.

B. Cu privire la cererea de probatorii formulată de apelantul – intimat inculpat Duicu Ioan Adrian: În temeiul dispoziţiilor art. 100 alin. 2 Cod procedură penală încuviinţează proba testimonială, constând în audierea martorilor Târâş Maria, Popa Cristian, Mija Valeriu, Firu Stela, Bălănescu Alexandru, Bădănoiu Adriana, Stefănescu Camelia, Şocâte Silvia. În temeiul dispoziţiilor art. 100 alin. 2 Cod procedură penală admite cererea privitoare la administrarea probei cu înscrisuri, constând în actele indicate în cuprinsul cererii de probatorii. În temeiul dispoziţiilor art. 100 alin. 2 Cod procedură penală admite cererea privind efectuarea unei adrese către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie în vederea comunicării următoarelor împrejurări:
– dacă activităţile de urmărire penală în prezentul dosar s-au desfăşurat prin colaborare între procurorii din cadrul PICCJ-DNA şi ofiţeri SRI, indiferent de natura activităţilor procedurale desfăşurate;
– dacă punerea în executare a mandatelor de siguranţă naţională nr. 001810/15.02.2013 cu valabilitate de 6 luni şi nr. 005628/13.08.2013 emise pe numele inculpaţilor Duicu Adrian şi Popescu Constantin, emise de ICCJ in temeiul art. 3 din Legea 51/1991, au fost puse în executare cu sprijinul ofiţerilor SRI;
– dacă punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică emise în baza încheierilor de şedinţă nr. 294/30.10.2013, 296/6.11.2013, 324/28.11.2013, 350/19.12.2013, 371/14.02.2014 şi 53/14.03.2014 pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, s-a realizat cu sprijinul SRI;
– dacă punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică emise de Curtea de Apel Bucureşti în temeiul art 142 Cod procedură penală, s-a făcut cu sprijinul SRI;
– dacă preluarea convorbirilor telefonice, selectarea acestora şi punerea la dispoziţia organelor de urmărire penale a convorbirilor considerate relevante, au fost realizate de către SRI;
– dacă localizarea prin sisteme GPS, preluarea de imagini prin filmare şi fixare fotografică, conform mandatelor de supraveghere tehnică şi mandatelor de siguranţa naţională, s-au realizat cu sprijinul SRI;
– dacă UM 0127 Bucureşti şi UM 0683 Drobeta Turnu Severin din cadrul Serviciului Român de Informaţii, desemnate de către procurorul şef al DNA prin adresele aflate în vol I filele 192-214, 230, 249, 256, 289 din dos nr. 321/P/2013 au desfăşurat activităţi de urmărire penală în prezenta cauză, fie în mod individual, fie în colaborare cu organele judiciare, şi în caz afirmativ în ce au constat aceste activităţi;
– care este temeiul juridic în baza căruia cele două unităţi militare din cadrul SRI au primit calitatea de beneficiar secundari ai informaţiilor şi dacă aceste structuri au colaborat la desfăşurarea urmăririi penale în prezenta cauză, iar în caz afirmativ, care sunt activităţile desfăşurate;
– care este instituţia care a realizat fixarea pe suporţi optici a convorbirilor telefonice interceptate şi cine a întocmit procesele-verbale de redare;
– în raport de adresa din 3.03.2017 semnată de procurorul şef secţie Gheorghe Popovici, conform căreia „cele două unităţi ale SRI în calitate de beneficiar secundari au fost desemnate în vederea realizării cooperării între DNA şi SRI, pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor prevăzute de lege, respectiv obligaţia de sprijin reciproc, a solicitat a se comunica în ce a constat această cooperare şi în ce mod cele două structuri, respectiv DNA şi SRI şi-au acordat sprijin pentru realizarea activităţilor de urmărire penală în prezenta cauză;
– a se constata că prin aceeaşi adresă, SRI a comunicat judecătorului din cadrul Curţii de Apel Bucureşti că UM 0127 Bucureşti şi UM 0683 Drobeta Turnu Severin au efectuat în dosarul nr. 321/P/2013 activităţi de supraveghere prin fotografiere în baza autorizaţiilor nr. 286/30.10.2013 şi nr. 340/19.12.2013, şi a mandatului de supraveghere tehnică nr. 37/UP/I4.02.2014.

C. Cu privire la cererea de probatorii formulată de apelanta – intimată inculpată Borugă Doina: În temeiul dispoziţiilor art. 100 alin. 2 Cod procedură penală admite cererea privitoare la administrarea probei cu înscrisuri, constând în actele indicate în cuprinsul cererii de apel.

D. Cu privire la cererea de probatorii formulată de intimatul-inculpat Ponea Constantin Ştefan: În temeiul dispoziţiilor art. 100 alin. 2 Cod procedură penală admite cererea privind efectuarea unei adrese către Direcţia Naţională Anticorupţie în vederea comunicării următoarelor împrejurări:
– dacă pe parcursul urmăririi penale între Direcţia Naţională Anticorupţie şi Serviciul Român de Informaţii s-au constituit echipe operative comune care să acţioneze în vederea documentării faptei;
– dacă Serviciul Român de Informaţii a comunicat către Direcţia Naţională Anticorupţie informaţii obţinute din derularea activităţilor operative care prezintă relevanţă şi pot fi valorificate în cadrul procesului penal privind dosarul cauzei;
– dacă Serviciul Român de Informaţii a acordat sprijin Direcţiei Naţională Anticorupţie pentru completarea informaţiilor prin desfăşurarea de activităţi de investigaţii, respectiv dacă a pus la dispoziţia organului de urmărire penală date, informaţii si documente necesare susţinerii acuzaţiilor ce au format obiectul cauzei;
– dacă s-a realizat în cauză un plan comun de acţiune între cele două instituţii;
– dacă pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică având ca obiect interceptarea comunicaţiilor şi a oricărui tip de comunicare emise de Curtea de Apel Bucureşti în perioada octombrie 2013 – aprilie 2014, infrastructura a fost asigurată de Serviciul Român de Informaţii;
– dacă a existat o solicitare scrisă a Direcţiei Naţională Anticoruptie către Serviciul Român de Informaţii de cooperare în vederea documentării faptei.
În temeiul dispoziţiilor art. 100 alin. 4 lit. a Cod procedură penală respinge cererea privind efectuarea unei adrese către Serviciul Român de Informații prin care acesta să procedeze la declasificarea şi punerea la dispoziția instanței a tuturor actelor care au stat la baza întocmirii, de către procuror, a procesului-verbal de sesizare din oficiu din data de 30 octombrie 2013.
În temeiul dispoziţiilor art. 100 alin. 4 lit. a Cod procedură penală respinge cererea privind efectuarea unei adrese către Direcţia Naţională Anticorupţie pentru:
– a pune la dispoziția instanței suporții optici originali ce conţin rezultatul activităţilor de supraveghere efectuate în baza mandatelor de siguranţă naţională nr. 001810/15.02.2013 şi nr. 005628/13.08.2013; mandatul/mandatele de siguranță națională declasificat/e emis/e faţă de inculpatul Ponea Constantin Ştefan;
– pentru a comunica instanței temeiul legal care a stat la baza consemnării, de către procurorul de caz, în procesele-verbale de redare, ulterior certificate pentru autenticitate de către acesta, a activităților de supraveghere tehnică efectuate în baza mandatelor de siguranță națională;
– pentru a comunica cine (organ sau persoană) a întocmit analiza datelor de trafic despre care face vorbire procurorul la fila 55 din rechizitoriu.

E. Cu privire la cererea de probatorii formulată de intimatul-inculpat Popescu Constantin: În temeiul dispoziţiilor art. 100 alin. 2 Cod procedură penală încuviinţează proba testimonială, constând în audierea martorilor Boţilă Marian, Cican Adrian, Boţilă Eduard, Sperdea Mircea Ion, Cergan Adrian, Negulescu Constantin, Caprioru Nicolae, Stoica Marius Simion, Gutuleanu-Poenaru Sorin-Claudiu, Papava Dan Ovidiu, Gherghulescu Ion, Nemeş (Popescu) Mihaela Codruţa, Patasanu Petre.
În temeiul dispoziţiilor art. 100 alin. 2 Cod procedură penală admite cererea privitoare la administrarea probei cu înscrisuri.
În temeiul dispoziţiilor art. 100 alin. 2 Cod procedură penală admite cererea privind efectuarea unei adrese către Direcţia Naţională Anticorupţie şi Serviciul Român de Informaţii în vederea comunicării următoarelor împrejurări:
– dacă în cauză au existat activităţi ce au condus la aplicări ale protocolului de colaborare nr. 00750/003063 din 04.02.2009 şi respectiv nr. 09472/08.12.2016; – să se precizeze care sunt activităţile concrete desfăşurate în legătură cu prezentul dosar în conformitate cu prevederile art.24 din Protocol;
– sa se precizeze dacă au fost efectuate de către lucrători ai SRI activităţi de întocmire a notelor de redare a interceptărilor convorbirilor telefonice sau ambientale care au fost folosite în prezentul dosar, conf. art.3 lit.e din Protocol;
– să se precizeze dacă s-a procedat la constituirea de echipaje operative comune SRI-DNA şi dacă a existat un plan comun de acţiune conform art.3 lit.g din Protocol;
– să se precizeze dacă există informaţii, documente sau materiale clasificate în dosarele susmenţionate;
– să se precizeze dacă mandatele de supraveghere tehnică în baza cărora au fost efectuate interceptările în prezenta cauză au fost puse în executare de către angajaţi SRI, prin asigurarea suportului tehnic şi accesul la Centrul naţional de interceptări,
– să se precizeze dacă au fost executate supravegheri operative şi investigaţii informative de către ofiţerii SRI în această cauză.
În temeiul dispoziţiilor art. 100 alin. 4 lit. b Cod procedură penală respinge proba testimonială, constând în audierea martorilor Lapadatescu Florian, Sanatescu Viorica, Basaraba Toma, Neghina Stefan, Vesa Ioan, Trusca Aurelian, Iovanovici Oana Mirela.

F. Cu privire la cererea de probatorii formulată de intimata-inculpată Popescu Daniela Delia: În temeiul dispoziţiilor art. 100 alin. 2 Cod procedură penală admite cererea privitoare la administrarea probei cu înscrisuri, constând în înscrisurile existe la dosar.
II. Respinge cererea formulată de apărătorul ales al intimatul-inculpat Popescu Constantin privind prorogarea pronunţării pe probatorii până la momentul luării la cunoştinţă a cerererilor de probatorii ale apărării, inculpaţilor şi intimaţilor, în formă scrisă şi dezbaterea lor în conformitate cu dispoziţiile art. 351 Cod procedură penală. III.
În ceea ce priveşte solicitarea de a fi înlăturate procesele-verbale privind redarea convorbirilor, comunicărilor şi imaginilor interceptate în baza Legii nr. 51/1991 de către S.R.I., reiterată de apărătorul ales al intimatul – inculpat Popescu Constantin la termenul din 14 februarie 2019, având în vedere existenţa motivelor de apel ale Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie ce vizează acest aspect, instanţa urmează a se pronunţa odată cu fondul.
IV. Cu citarea martorilor Dumitrescu Doru, Andreescu Anghel, Viziru Mihaela Cosmina, Bădescu Adrian Ştefan, Stoica Vlad Ştefan pentru termenul de judecată din data de 27 februarie 2019, ora 12:00, la Sala Secției de Contencios Administrativ şi Fiscal a Înaltei Curți de Casație şi Justiție. Pronunțată în ședință publică, azi, 19 februarie 2019.

Așa că urmează data de
27.02.2019, ora 12:00.

Be the first to comment on "Dor de DUICU…"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*