Societatile profesionale de insolventa Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în mun. Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare II sub nr. 0649, cod de identificare fiscală 31215824, reprezentată legal prin asociat coordonator ec. Popescu Emil si Yna Consulting SPRL, cu sediul in Drobeta Turnu Severin, str. Marasesti, nr. 18, judetul Mehedinti, inregistrata in Registrul Formelor de Organizare II sub nr. 0213, cod de identificare fiscală 21146590, reprezentată legal prin asociat coordonator ec. Motoi Gogu, in calitate de administrator judiciar al debitoarei SC MCT IMPEX SRL formulam prezenta

PLANGERE PENALA

Impotriva numitilor
– Cornu Georgica identificat cu C.I., seria TM, nr. 924928 si avand CNP 1550908354760, domiciliat in Sat Ghiroda, str. Nufarul, nr.16, Com. Ghiroda, jud. Timis si
– Caraiman Lucian Nicu, CNP 1730802110075, domiciliat in Timisoara, str. Petre Ispirescu, nr. 10°, bl. T23, et. 2, ap. 7, jud. Timis in calitate de asociati ai SC MCT IMPEX SRL,

pentru savarsirea infractiunilor de bancruta frauduloasa, fapta prevazuta si pedepsita de art. 241 C. pen. si delapidare, fapta prevazuta si pedepsita de art. 295 C. pen.

In fapt, in dosarul nr. 9886/101/2012, la data de 12.11.2012 impotriva debitoarei SC MCT IMPEX SRL Tribunalul Mehedinti a dispus deschiderea procedurii generale de insolventa, fiind desemnate in calitate de administrator judiciar subscrisele.
Prin Incheierea din data de 18.11.2013 s-a dispus deschiderea procedurii de faliment impotriva debitoarei SC MCT IMPEX SRL iar raportat la dispozitiile art. 114 si 115 din Legea 85/2006, precum si la masurile dispuse de catre judecatorul sindic prin incheierea de intrare in faliment, subscrisele am procedat la inventarierea bunurilor societatii.
Au fost intocmite de catre domnii Cornu Georgica si Caraiman Lucian doua procese verbale de scoatere din functiune prin care au fost scoase bunuri din patrimoniul societatii, respectiv procesul-verbal nr. 1/31.10.2012 de
scoatere din functiune a mijloacelor fixe si procesul-verbal nr. 2/31.10.2012 de scoatere din functiune a obiectelor de inventar.
La data de 28.14.2014 subscrisele, in calitate de administrator judiciar am procedat la inventarierea bunurilor mobile existente in patrimoniul debitoarei in vederea valorificarii acestora, ocazie cu care am constatat
urmatoarele:
Din indicatorii economico-financiari puși la dispoziție de către administratorul societar Cornu Georgică se constată faptul că la data de 01.10.2012 în patrimoniul debitoarei SC M.C.T. IMPEX SRL au fost înregistrate scriptic mijloace fixe în valoare de 437126,00 lei și obiecte de inventar în valoare de 235842,73 lei așa cum au fost descrise în listele anexate.
Bunurile de genul mijloacelor fixe și obiectelor de inventar menţionate anterior înregistrate scriptic în evidenţele debitoarei SC M.C.T.IMPEX SRL Drobeta Tr. Severin nu au fost predate pentru a fi valorificate în procedura prevăzută de Legea nr. 85/2006.
Având în vedere faptul că mijloacele fixe în valoare de 437.126,80 lei și obiectele de inventar în valoare de 235.842,73 lei aflate în averea debitoarei falite nu au fost identificate faptic până la data întocmirii prezentei cereri,
nefiind predată averea societăţii sunt indeplinite elementele constitutive ale infractiunii de bancruta frauduloasa prin deturnarea sau ascunderea activului persoanei juridice.
Prin aceste procese-verbale s-a stabilit ca nu se pot recupera ansamble, subansamble, piese, componente, iar deseurile rezultate in urma dezmembrarii bunurilor sunt deseuri fara valoare, semnand in acest sens, numitii Chietraruc Gelu, Scorobete Emil si Istodor Luminita in calitate de membri ai comisiei de dezmembrare.
Impotriva acestora a fost formulata o actiune avand ca obiect antrenarea raspunderii personale, formandu-se astfel dosarul nr. 9886/101/2012/a18 al Tribunalului Mehedinti.
In formularea acestei actiuni, lichidatorul judiciar a avut in vedere faptul ca aceste procese verbale sunt fictive, cu scopul insusirii bunurilor, dovada in acest sens fiind si faptul ca la momentul deschiderii procedurii de insolventa,
parte din bunurile asa zis casate se aflau la sediul societatii. Mai mult decat atat, societatea a continuat desfasurarea activitatii si dupa data deschiderii procedurii, fapt care ar fi fost imposibil fara bunurile casate.
Mai mult decat atat, in fata lichidatorului judiciar, mai multi anfajati au declarat in scris, faptul ca la data plecarii lor din societate, respectiv in cursul anului 2013, deci ulterior casarii bunurilor, studiourile de televiziune ale
societatii erau complet dotate si utilate, in perfecta stare de functionare.
De asemenea, așa cum reiese din registrele de casă al debitoarei SC M.C.T. IMPEX SRL Drobeta Tr. Severin puse la dispoziție de către administratorul societar Caraiman Lucian Nicu lichidatorul judiciar a constată faptul că în luna noiembrie 2010 și în luna decembrie 2010 din patrimoniul debitoarei a fost ridicată suma de 3.670.000,00 lei conform documentele anexate alăturat.
Prin nejustificarea fondurilor financiare ridicate din patrimoniul
debitoarei SC M.C.T. IMPEX SRL Drobeta Tr. Severin considerăm că numitului
Caraiman Lucian Nicu i s-a creat un avantaj real, în detrimentul debitoarei şi a
creditorilor acesteia avand in vedere si faptul că fondurile financiare în sumă
de 3.670.000,00 ridicate în numerar de către numitul Caraiman Lucian Nicu
din averea debitoarei falite nu au fost depuse în contul de lichidare al SC
M.C.T. IMPEX SRL Drobeta Tr. Severin.
Mai mult decat atat, impotriva acestuia, lichidatorul judiciar a inaintat o
cerere de antrenare a raspunderii personale, cerere ce formeaza obiectul
dosarului nr. 9886/101/2012/a19, al Tribunalului Mehedinti.
In aceasta cauza s-a dispus de catre judecatorul sindic efectuarea unei
expertize contabile in care numitul Caraiman Lucian Nicu a formulat obiective
mentionand “prin incuviintarea acestor obiective de expertiza, se va
dovedi faptul ca operatiunile invocate de reclamant nu au constat
niciodata in ridicari de sume, sau plati de catre subsemnatul personal, ci
reprezinta elementele unui mecanism de inginerii financiare initiat si
realizat de catre administratorul socia, Cornu Georgica, cel care a
organizat, instrumentat, controlat si dispus atat operatiunea de emitere a
dispozitiilor de plata, dar si operatiunile prealabile si ulterioare, obtinerea
unor contracte de cesiune creante pe numele sau din poartea unor
furnizori care in prezent sunt descoperiti ca nici nu au furnizat marfuri,
ceea ce ar insemna ca sunt creante fictive, creante dintre care mi-a
cesionat si subsemnatului sub diferite pretexte justificate de necesitatile
firmei. In cazul in care chematul in garantie nu va justifica aceste
operatiuni.”
Din aceleasi registre de casă al debitoarei SC M.C.T. IMPEX SRL Drobeta Tr. Severin puse la dispoziție de către administratorul societar Cornu Georgică lichidatorul judiciar a constată faptul că în luna august 2009 și în luna
decembrie 2009 din patrimoniul debitoarei a fost ridicată suma de 425.000,00 lei, fondurile financiare în sumă de 425.000,00 ridicate în numerar de către numitul Cornu Georgică din averea debitoarei falite nu au fost depuse în
contul de lichidare al SC M.C.T. IMPEX SRL Drobeta Tr. Severin.
Precizam ca intelegem sa ne constituim parte civila in cauza pentru sumele mentionate in cuprinsul plangerii.
Avand in vedere cele expuse, solicitam tragerea la raspundere penala si civila a celor doi, respectiv a domnilor Cornu Georgica si Caraiman Lucian Nicu.
CONSULTANT INSOLVENȚĂ S.P.R.L
YNA CONSULTING S.P.R.L.
prin av. Andreea Rischar

By stjust

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *