Administratorii de bloc vor avea noi atribuţii pe lângă cele deja existente. Conform Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, administratorul, persoana fizică sau juridică, are, în principal, următoarele atribuţii: prestarea serviciilor în mod profesional; gestionarea bunurilor materiale şi a fondurilor băneşti; efectuarea formalităţilor necesare în angajarea contractelor cu furnizorii de servicii pentru exploatarea şi întreţinerea clădirii, derularea şi urmărirea realizării acestor contracte; asigurarea cunoaşterii şi respectării regulilor cu privire la proprietatea comună; gestionarea modului de îndeplinire a obligaţiilor cetăţeneşti ce revin proprietarilor în raport cu autorităţile publice. Obligaţiile cetăţeneşti sunt cele stabilite, potrivit legii, de adunarea generală a proprietarilor; îndeplinirea oricăror alte obligaţii expres prevăzute de lege.
Potrivit documentului, asociaţiile de proprietari vor trebui să afişeze lunar modul de calcul al cheltuielilor, lucru de care se va ocupa preşedintele asociaţiei. Mai exact, în proiectul de act normativ aprobat de senatori se menţionează că asociaţia de proprietari, prin grija preşedintelui asociaţiei, va afişa lunar, la vedere, lângă lista de plată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari, modalitatea de calcul în urma căreia au rezultat sumele lunare de plată a proprietarilor. De asemenea, modalitatea de calcul va conţine şi arăta explicit toate costurile şi sumele care formează totalul de plată al proprietarilor, respectiv modul de calcul şi repartizare a acestor cheltuieli către proprietari. Dacă proiectul de act normativ va trece şi de votul final al Camerei Deputaţilor, atunci neîndeplinirea acestei atribuţii va constitui contravenţie şi se va sancţiona cu amendă de la 500 de lei la 3000 de lei.
Noi obligaţii şi pentru administratorii de bloc

Nu doar preşedintii asociaţiilor de proprietari vor avea noi responsabilităţi, ci şi administratorii. Mai exact, aceştia ar trebui să informeze periodic proprietarii în privinţa cheltuielilor pe care asociaţia le face, precum şi a veniturilor pe care le încasează şi să îşi asume răspunderea pe acest lucru. Conform unui proiect de lege pentru completarea art. 36 din Legea nr. 230/2007, administratorii ar trebui să informeze periodic proprietarii în privinţa cheltuielilor pe care asociaţia le face. Astfel, administratorii trebuie să informeze trimestrial, în scris sau prin poşta electronică, proprietarii membri ai asociaţiei de proprietari cu privire la situaţia financiară cuprinzând toate elementele de cheltuieli, venituri, încasări şi plăţi aferente asociaţiei de proprietari, sub semnătură proprie şi contrasemnată de preşedintele şi de cenzorul asociaţiei de proprietari, se precizează în proiectul de lege în varianta aprobată de Senat. Conform legislaţiei actuale, proprietarii au dreptul să primească explicaţii cu privire la calculul cotei de contribuţie, la cheltuielile asociaţiei de proprietari şi, eventual, să o conteste la preşedintele asociaţiei de proprietari, în termen de 10 zile de la afişarea listei de plată. La rândul său, preşedintele asociaţiei de proprietari este obligat să răspundă la contestaţie în termen de 7 zile.

By stjust

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *